Avfall Norge lanserer Waste Wise Partnership (WaP)

30 juni ble den globale plattformen for avfallshåndtering Waste Wise Partnership (WaP) lansert, etablert av Avfall Norge, FNs bosettingsprogram (UN-Habitat), ISWA og Yunus Environment Hub.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 30. juni 2021 | Fagområde: Marin forsøpling

Waste Wise Partnership (WaP) ble lansert under Social Business Day 2021, hvor Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) ble representert av daglig leder i Avfall Norge, Cecilie Lind.

Andre foredragsholdere var Professor Muhammad Yunus, tidligere fredsprisvinner for sitt arbeid med mikrofinans i Bangladesh gjennom Grameen bank, ISWA President Carlos RV Filho, og direktør i UN Habitat Maimunah Mohd Sharif.

–Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for CLOCC-programmet. Ved å samkjøre og dele ressurser for å forbedre avfallshåndteringen, kan vi i større grad bidra i overgangen mot en mer sirkulær økonomi, sa Lind på lanseringen.

Samler aktører i global avfallshåndtering

WaP er en internasjonal plattform som samler aktører som jobber med avfallshåndtering og sirkulær økonomi i verdens byer. Partnerskapets formål er å øke bevissthet, koordinering og samarbeid, og bygge kapasitet for å forbedre avfallshåndteringen.

Avfall Norge tar del i partnerskapet gjennom det internasjonale prosjektet CLOCC.

–CLOCC bidrar i første omgang med ressurser til utvikling av e-læringsmoduler i regi av FNs bosettingsprogram, og alle partnerne får med det tilgang til mer og bedre opplæringsmateriell enn om vi skulle utviklet alt hver for oss. På sikt ser vi for oss at det kan bli flere samarbeidsprosjekter med partnerne i WaP, sier prosjektleder Sigve Ånderå.

Bistår med sirkulær økonomi

FNs bosettingsprogram tilbyr også verktøy og støtte til byer og land med overgangen til en mer sirkulær økonomi, mens Yunus Environment hub er spesialisert på å støtte og fremme innovasjon og sosialt entreprenørskap.

Avfall Norge håper at medlemskapet i WaP vil bidra til bedre koordinering og styrket innsats for å forbedre avfallshåndteringen globalt, noe som vil bidra mot CLOCC sitt mål om å redusere marin plastforsøpling og mikroplast.

Lær mer om CLOCC og vårt internasjonale arbeid her.