Avfall Norge med innspill til statsbudsjettet

Høringene i de ulike komiteene på stortinget er i gang. Først ute for Avfall Norge sin del var høringen i Finanskomiteen. Skrinlegg de foreslåtte virkemidlene for prising av utslipp fra forbrenning, var hovedbudskapet fra administrerende direktør Nancy Strand.

Av: Avfall Norge | Publisert: 15. oktober 2019

Regjeringen har i flere omganger varslet at de ønsker å innføre prising av utslipp fra forbrenning, enten gjennom CO2-avgift eller innlemmelse i EUs kvotesystem.

Avfall Norge mener imidlertid at begge virkemidlene bør skrinlegges. Ingen av dem bidrar til å redusere utslippene av klimagasser. De bidrar heller ikke til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser eller oppfyllelse av viktige nasjonale målsettinger på avfallssektoren. Avfall Norge pekte derfor i stedet på det foreslåtte omsetningskravet til biogass i skipsfarten. Dette er et provenynøytralt virkemiddel som reduserer utslipp i to sektorer. Det er også en langsiktig og skalerbar løsning som gjør at det kan skapes lønnsomme verdikjeder basert på biologiske avfallsressurser.

Neste høring for Avfall Norge sin del er i Energi- og Miljøkomiteen den 22/10. Vi kommer tilbake med mer informasjon om våre innspill her når datoen nærmer seg.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter