Avfall Norge mobiliserer bransjen digitalt

Koronaviruset har satt en stopper for vårens planlagte opplæringskurs i Indonesia. Avfall Norge mobiliserer derfor norske og internasjonale eksperter for å kunne forbedre Indonesias avfallshåndtering gjennom digital opplæring.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 4. juni 2020

Gjennom det Norad-støttede bistandsprosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), tar Avfall Norge del i en internasjonal satsning for å forbedre avfallshåndteringen i land der store mengder plast på avveie havner i havet.

Covid19-utbruddets reiserestriksjoner utsatte CLOCC-prosjektets planer om å arrangere et opplæringskurs i Bali denne sommeren. Nå har prosjektet omstilt seg, og CLOCC arrangerer et tredagers digitalt seminar med lokale myndigheter for å forbedre deres kapasitet til å redusere Indonesias plastavfall.

- Det hadde vært enklere å nå prosjektets mål om å redusere marin forsøpling og mikroplast dersom vi kunne ha reist til Bali. Det er mange detaljer det er utfordrende å få på plass når all samhandlingene med lokale myndigheter foregår digitalt. Men vi har troen på at vi kan få til et godt opplæringskurs også digitalt, med hjelp av våre samarbeidspartnere, sier prosjektleder Sigve Ånderå.

En del av Norges bistandsprogram

Kun 9 prosent av plast resirkuleres på verdensbasis, samtidig som plastproduksjonen vokser. CLOCC-prosjektet, som er en del av Norges bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast, utgjør en unik mulighet for Avfall Norge til å bidra i et internasjonalt samarbeid for å redusere plast i verdenshavene.

– Marin plastforsøpling er et globalt problem som må løses med internasjonalt samarbeid. Avfallshåndteringen i mange fremvoksende markeder, spesielt i Asia, har blitt neglisjert, og klarer ikke håndtere plastavfallet, sier Ånderå.

Ånderå fremhever viktigheten av at prosjektet ikke stopper opp, til tross for koronaviruset.

– For å kunne lykkes med å stoppe tilsiget av marin forsøpling, må avfallshåndteringen forbedres på land. For å kunne bedre avfallshåndteringen er det behov for økt kompetanse og kunnskapsoverføring fra land som Norge, som har bygget opp en solid infrastruktur for avfallshåndtering.

Kompetanseoverføring for å styrke Indonesias avfallshåndtering

CLOCC-prosjektet jobber i første rekke med å forbedre avfallshåndteringen i Indonesia, fordi landet utgjør en stor kilde til marin plastforsøpling.

Indonesia ble også valgt fordi sannsynligheten for at CLOCC kan utgjøre en positiv forskjell på plastmengden i havet ved å forbedre avfallshåndteringen i indonesiske lokalsamfunn, er høy. I tillegg har Indonesiske myndigheter vist sterk motivasjon for å redusere plastavfallet. Innen 2025 skal landet redusere plastavfall med 70 prosent, og innen 2040, 100 prosent.

I september 2019 gjennomførte CLOCC-prosjektet et femdagers kurs på Bali for å bistå lokale myndigheter med å bygge opp fungerende avfallssystemer. 34 deltakere innenfor avfallshåndtering og myndigheter fra alle Balis ni provinser deltok. Resultatet var vellykket, og kurset la grunnlaget for videre seminarer, med erfaringsbaserte justeringer.

Etablerer digitalt nettverk

I 2020 skal CLOCC igjen mobilisere norske og internasjonale eksperter innenfor avfallshåndtering. Ekspertene skal holde flere kurs i Indonesia, i første omgang på Bali og i Banyuwangi på Øst-Java. I tillegg skal de ta del i et digitalt nettverk for kunnskapsoverføring og opplæring.

Videre i 2021 vil CLOCC-prosjektet implementeres i India, som også er en stor kilde til marin plastforsøpling på globalt nivå.

Globalt samarbeidsnettverk for havet

Det er svært mange aktører internasjonalt som arbeider for å bekjempe marin forsøpling. For å dra nytte av andre organisasjoners nettverk og kompetanse, samarbeider CLOCC- prosjektet med et utvalg internasjonale organisasjoner.

CLOCC-prosjektets viktigst samarbeidspartner er organisasjonen ISWA (International Solid Waste Association). ISWA er en internasjonalt nettverk bestående av eksperter, akademikere og organisasjoner innenfor avfallssektoren, som jobber for en bærekraftig og sirkulær avfallssektor. ISWA er en sterk aktør internasjonalt, og vil kunne bidra til å øke CLOCC-prosjektets positive påvirkning.

I tillegg samarbeider prosjektet med Inswa (Indonesia Solid Waste Association), som er ISWAs Indonesiske medlemsorganisasjon. Inswa er Indonesias ledende organ for ressurs- og avfallseksperter. Organisasjonen har en unik forståelse av avfallssektoren på grasrotnivå i Indonesia, og er en viktig informasjonskilde for Indonesiske myndigheter.

CLOCC er også i samtale med andre aktører, som FN-organet UN-Habitat og WWF (Verdens Naturfond), for å samarbeide og overføre kunnskap og erfaringer. I tillegg er CLOCC i samtale med McKinsey.org og SYSTEMIQ, som er aktivt involvert i prosjekter for å redusere avfall på Bali.

CLOCC sitt overordnede mål, å bekjempe og redusere marin forsøpling og mikroplast, er ambisiøst.

– Men med ressurssterke partnere i ryggen, og et bredt nettverk av norske og internasjonale bransjeeksperter, har CLOCC mulighet til å bidra til å løse en av de mest alvorlige miljøutfordringene vi har i dag, sier Ånderå.

____

Er du interessert i å delta som foredragsholder i CLOCC? Les mer om muligheten til å bidra.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter