Avfall Norge og Mepex gjennomfører en undersøkelse om avfallsstatistikk

Det er sendt ut en undersøkelse til flere av våre medlemmer for å innhente synspunkter knyttet til KOSTRA statistikken.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 15. juni 2018

Undersøkelse

Det ble sendt ut en undersøkelse denne uken der både deltagere av den kommende workshopen og andre medlemmer av Avfall Norge ble invitert til å delta. Undersøkelsen skiller på hvor man er ansatt og hvilken rolle man har nettopp for å kunne belyse spørsmålene fra flere vinkler.

Prosjekt

Prosjektet for avfallsstatistikk har nå pågått hos Avfall Norge i noen år og har utviklet seg til være et sentralt arbeidsområde med flere parallelle aktiviteter. Nå i høst skal vi sette fokus på KOSTRA rapportering og utvikling av norske tall for det EU kaller Municipal Waste. Avfall Norge har inngått en kontrakt med Mepex Consult for prosjektet

Workshop

Sammen med Miljødirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Mepex Consult AS arrangere Avfall Norge en workshop den 20 juni i Oslo. Avfall Norge har organisert et prosjektet som har som formål å foreslå hvordan avfallsstatistikken kan utvikles og forbedres. Fokuset er å bidra til et best mulig verktøy for å måle utviklingen i avfallsmengder og grad av ombruk, materialgjenvinning. Dette er som grunnlag for vurdering av måloppnåelse regionalt, nasjonalt og i EU, både for avfall fra husholdning og næringsliv (Municipal Waste)

Følgende delmål er satt opp til workshoppen.
- Identifisere behov for forbedringer og få felles forståelse for det
- Forslag til konkrete tiltak for å utvikle både rapporteringen og statistikken
- Hvordan best tilpasse norsk statistikk til EU-rapportering

Meld deg på workshop her: Arrangementet er gratis med begrensede antall plasser.


Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter