Avfall Norge gjenvalgt til styret i ECN

Fagrådgiver Jens Måge ble 30. juni gjenvalgt som styremedlem i Den europeiske kompostforeningen. ECN lanserte samtidig en rapport som viser at kun 17 prosent av bioavfallet i Europa resirkuleres gjennom kompostering eller biogjødsel, selv om det allerede fra 1. januar 2024 er obligatorisk med utsortering av bioavfall.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. juli 2022

På ECNs årsmøte 30. juni ble Jens Måge fra Avfall Norge gjenvalgt til ny treårsperiode i styret.

- Jeg går inn i en ny periode i styret til ECN med forventning. Vi jobber på et område med stor utvikling og høyt fokus i EU med mye regelverksutvikling. Behandling av bioavfall bidrar nå med over to milliarder euro årlig til Europas bioøkonomi, men i fremtiden skal og må det bli enda mer, sier Måge.

Kun 17 prosent av bioavfall behandles slik EU vil

I forbindelse med årsmøtet lanserte ECN rapporten "Compost and Digestate for a Circular Bioeconomy: Overview of Bio-Waste Collection, Treatment & Markets Across Europe".

Her poengteres det at selv om EU har bestemt at innen 31. desember 2023 skal bioavfall i kommunalt avfall samles inn separat og behandles eller resirkuleres ved kilden, er det i dag kun 17 prosent av bioavfallet som resirkuleres gjennom organisk behandling, dvs. kompostering eller biogass- og biogjødselproduksjon.

Se rapporten vedlagt nederst i saken.

Fakta om ECN

European Compost Network er en non-profit medlemsorganisasjon som fremmer bærekraftig resirkulering av organiske avfallsressurser gjennom kompostering, biogass/anaerob utråtning med utnyttelse av biogjødsel og også andre biologiske behandlingsprosesser. I 2022 feirer foreningen 20-årsjubileum.

ECN har flere enn 60 medlemmer fra 27 europeiske land. Medlemmer inkluderer europeiske avfalls- og bransjeforeninger, forskningsaktører, konsulenter og myndigheter.

Via medlemmene representerer ECN mer enn 4 500 eksperter og biologiske behandlingsanlegg med til sammen mer enn 50 millioner tonns behandlingskapasitet.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter