Avfall Norge søker konsulenter til internasjonal opplæring

Ber om tilbud på rådgivningstjenester innen avfallshåndtering i forbindelse med et internasjonalt bistandsprosjekt.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 3. juli 2020

Gjennom prosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling fra utviklingsland. Til dette arbeidet søker Avfall Norge etter konsulenter og rådgivere som kan bistå i dette arbeidet.

Avfall Norge har behov for flere konsulenter som skal fungere som kursholdere og rådgivere som skal bidra med å gi opplæring til lokale myndigheter i Indonesia og India innen avfallshåndtering.

Det er planlagt å gjennomføre flere kurs den kommende året både digitalt og fysisk, så snart situasjonen knyttet til Covid-19 tillater det. På grunn av Covid-19 vil det første kurset i høst bli gjennomført digitalt over tre dager.

Planlegger flere kurs per år

Avfall Norge håper å kunne gjennomføre kurset i Indonesia før jul dersom situasjonen tillater det, og deretter holde 5-10 kurs pr år. Dette kurset vil ha en varighet på ca én uke, og i tillegg er det aktuelt med oppfølging og rådgivning i etterkant av kurs

For hvert kurs ønsker vi sette sammen et team av kursholdere, med en kombinasjon av innleide konsulenter og andre dyktige fagfolk fra avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Dersom du har muligheten til å være én av våre kompetente kursholdere, håper vi du har anledning til å bli med på flere kurs.

For konsulenter som ønsker å bli med lyser vi nå ut en anbudsinnbydelse, i henhold til Norads innkjøpsreglement. Både norske og utenlandske konsulenter kan sende tilbud, og vi sikter på å inngå flere rammeavtaler som fortrinnsvis dekker hele prosjektperioden.

Vi søker personer som har dyp forståelse og kunnskap om minst ett av temaene nedenfor innen utvikling av planer for avfallshåndtering:

 • Kommunikasjonsstrategier og bevisstgjøring
 • Avfallsplaner planlegging og drift
 • Sorterings- / behandlingsalternativer og operasjoner
 • Bærekraftig finansiering av avfallshåndtering.
 • Lov om avfallshåndtering (inkludert lokale vedtekter, reguleringer og håndheving)
 • Strategier for avfallsreduksjon
 • Gjenvinnings- og verdikjeder, med særlig fokus på plast
 • Behandlingsalternativer for organisk avfallsbehandling
 • Forbrenningsteknologier (inkludert pyrolyse, co-prosessering, biokull eller annet)
 • Behandling av farlig avfall
 • Deponering (og sanitæranlegg)
 • EPR-ordninger

Se vedlagt beskrivelse for å sende inn tilbud.


Jobber du i avfalls- og gjenvinningsbransjen?

I tillegg til konsulenter planlegger vi også å komplettere teamene med kursholdere som jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge.

Disse vil bli rekruttert på “non-profit” kontrakter, og trenger ikke sende inn tilbud på denne utlysningen, men oppfordres til å registrere sin interesse her.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694