Avfall Norge vil ha mindre landbruksplast på avveie

Rundt 70 prosent av plasten i lakseelver på Vestlandet kommer fra rundballplast fra landbruket. Det viser en ny undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce). Dette er bekymringsfullt mener Avfall Norge.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 30. november 2020

Den siste tiden har NORCE-instituttets forskningsrapport skapt stor oppmerksomhet rundt forsøplingsproblematikken fra det norske landbruket.

Forskningsrapporten har tatt for seg 43 elver på Vestlandet. I nesten alle elvene ble det funnet rundballfolie. I tillegg fant de plast på avveie fra landbruket tre ganger så mye plast fra landbruk som alle andre kilder til sammen.

Avfall Norge vil se nærmere på problemstillingen

Avfall Norge synes det er urovekkende resultater.

- Dette er store mengder avfall som skulle vært samlet inn og levert til materialgjenvinning. Vi vil se nærmere på problemstillingen og invitere ulike aktører til et samarbeid.

Blir materialgjenvunnet i Norge

I følge Grønt Punkt Norge blir nesten 90 prosent av plasten samlet inn. Materialgjenvinningen foregår hovedsakelig i Norge ved Norfolier Green Tecs fabrikk i Folldal.

- Ved å legge til rette for gode innsamlingsløsninger ser vi at bransjen klarer å utnytte plasten som samles inn og omdanne dette til nye produkter som plastposer og sekker, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Cecilie Lind.

Inviterer til samarbeid

Avfall Norge vil invitere til samarbeid på tvers av bransjen og aktører i landbruket.

- Til tross for at mesteparten som settes på markedet blir samlet inn, ser vi at det er behov for å vurdere nye muligheter som kan bidra til å redusere forsøplingen og samtidig sørge for at den innsamlede plasten blir materialgjenvunnet. Her ønsker vi å invitere bransjen og aktører i landbruket til et samarbeid, sier Lind.

Les NORCE-instituttet sin forskningsrapport

Relaterte artikler

Se flere nyheter