Avfall Norges renovasjonsbenchmarking 2022 (RBM22)

Det er nok en gang duket for Avfall Norges renovasjonsbenchmarking. 20 år med RBM har gitt deltakerne et effektivt grunnlag for å oppnå bedre resultater gjennom målrettet ledelse, læring, motivasjon av medarbeidere og fruktbart samarbeid med styre, eiere og myndigheter.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 30. november 2021

RBM arrangeres annethvert år og er åpent for alle offentlige renovasjonsvirksomheter. Brukerinteressene ivaretas av en styringsgruppe oppnevnt blant medlemmer av Avfall Norge. Styringsgruppen står for den overordnede kvalitetssikringen av opplegget og legger føringer for modellen og gjennomføringen.

Ved å delta i RBM22 oppnår du bl.a. følgende fordeler:

 • Rettferdig sammenlikning av resultatnivå på de syv viktigste resultatområdene
 • Identifisering av resultatavvik, sterke og svake sider for de syv renovasjonsaktivitete
 • Bestemmelse av avvik fra varslede myndighetskrav til utsortering og gjenvinning
 • Analyse av egen resultatutvikling over tid
 • Erfaringsutveksling med de som presterer best
 • Faktabasert kunnskap om hva som er viktig og hva som virker
 • Mulighet for rask konsekvensanalyse av politiske føringer og endringer i system og drift
 • Analyse av mengdefordelingen mellom privat og næring pr. avfallstype
 • Kontroll av kostnadsfordelingen mellom privat og næring
 • Beregning av nøkkeltall og KPI’er for resultatoppfølging og egne analyser
 • Basis for kommunikasjon, strategiutvikling, informasjonsforvaltning og digitalisering

Det er deltakerne selv som eier sine inndata og resultater. Både bm-operatøren (EDC AS) og deltakerne skriver under på en avtale om at bruken av resultatene skal være til fordel for alle som deltar.

Meld deg på RBM22 innen 26. januar!

Har virksomheten deltatt tidligere? - bruk påmeldingsskjema for tidligere deltaker

Ønsker virksomheten å delta for første gang? - bruk påmeldingsskjema for ny deltaker

Vil du vite mer? Vi inviterer til gratis informasjonsmøte hos Avfall Norge 19. januar

Ofte stilte spørsmål

Hvordan melder jeg meg på?

Meld deg på ved hjelp av påmeldingsskjema innen 26. januar eller ta kontakt med Håkon Bratland på 975 78 502 eller Marie Hesselberg på 979 06 784

Hvem kan bli med?

Alle offentlige renovasjonsvirksomheter med ansvar for offentlig renovasjon i et område kan være med.

Hva koster det å være med?

Prisen avhenger av innbyggertall og om virksomheten har deltatt tidligere eller ikke.

Hvordan utføres RBM?

En standard benchmarking omfatter følgende faser:

1. Innsamling av data vedrørende økonomi, drift, arbeidsmiljø og kundetilfredshet (kundemåling)

2. Analyse og rapportering vedr. kundetilfredshet

3. Etablering av en matematisk modell for analyse av virksomheten

4. Foreløpig analyse av alle resultatområder samlet og pr. renovasjonsaktivitet

5. Kvalitetssikring av inndata, analyse og rapporter i samarbeid med deltaker

6. Felles resultatmøte der bl.a. de beste forteller om årsaker til gode resultater

7. Endelig rapportering på fem ulike formater tilpasset aktuelle målgrupper

Hva kan RBM brukes til?

RBM bidrar til systematisk læring og implementering av de beste renovasjonsløsningene. Den skaper grunnlag for et tillitsfullt samarbeid mellom eiere, styre, ledelse og ansatte gjennom felles forståelse for muligheter og utfordringer. Mange har også benyttet RBM som basis for sitt strategiarbeid i intern/ eksternanalysen og ved å benytte datamodellen til å simulere konsekvensene av nye veivalg for organisering og drift.

Hvilke data bruker dere i RBM, og hvordan finner jeg den?

RBM benytter bare data som er av vesentlig betydning for overvåkning og drift av offentlige renovasjons­virksomheter. Nødvendige data er derfor alltid er tilgjengelige på et eller annet format. Inndatakravet er spesifisert på egne inndataskjema som også omfatter veiledning og definisjoner. For nye deltaker står bm-operatøren ansvarlig for datainnsamlingen i en 2-3 dagers workshop. Andre kan bestille Inndataworkshop som en tilleggstjeneste. Alle deltakere har rett til støtte via telefon og epost.

Hvor lenge pågår RBM22?

RBM22 løper fra februar til oktober 2022, men foreløpige resultater vil være klare kort tid etter at utfylt inndataskjema foreligger.

Hva er nytt i RBM22?

Det vil bli benyttet en nøyaktigere beregning av mengdefordelingen på privat og næring pr. avfallstype, kastet mengde og utsorteringsgrad. Modellen vil også bli forbedret på områdene ettersortering, tjenestestandard og effektivitet. Inndataskjemaet og alle resultatrapportene vil bli gjort lettere tilgjengelig med mer relevant informasjon.


Ønsker dere ytterligere informasjon så oppfordrer vi til å lese vedlagte dokumenter der Erland Staal Eggen fra EDC AS forklarer RBM i dybden og 11 brukere av RBM forteller om hvilke erfaringer de har med det.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Telefon:  97906784