Avfall Norges situasjon

Koronasituasjonen preger både bransjen og Avfall Norge. Mange har stått på døgnet rundt for å sikre kontinuerlig drift av av samfunnskritiske oppgaver. Samtidig har mange vært syke, i karantene og vært bekymret for både smittesituasjonen og fremtiden. Flere av medlemmene våre melder nå om både permitteringer og store inntektstap.

Av: Avfall Norge | Publisert: 3. april 2020

Oppdatert 29.04.

I denne situasjonen har det vært viktig for oss å prioritere å bidra på alle de områdene der medlemmene våre trenger oss. Derfor har vi jobbet mot myndighetene for å sikre evnen vår til å opprettholde samfunnskritiske oppgaver samtidig som vi har fremskaffet og delt relevant informasjon med medlemmene.

Krisen rammer også Avfall Norge.

I dagens sak i Kretsløpet oppdaterer adm.dir Nancy Strand med følgende:

Avfall Norge måtte avlyse årskonferansen og flere av vårens arrangementer. Dette har resultert i en betydelig inntektssvikt og permittering av medarbeidere. – Vi arbeider hardt med å redusere kostnader og finne alternative inntekter. Mange andre arrangementer går av stabelen som webinarer og prosjektarbeidet intensiveres, sier adm. dir. Nancy Strand.

– Ingen tvil om at situasjonen er krevende, og det var med tungt hjerte jeg måtte gå til permittering og gi permitteringsvarsel som berørte store deler av staben. Men helgens avklaring, der regjeringen forlenget forbudet mot arrangementer med mer enn 500 deltagere til 1. september, håper jeg vil gjøre diskusjonen med leverandørene lettere. Kombinert med stor kreativitet og innsatsvilje fra en selvgående gjeng med dyktige medarbeidere, balanserer vi en utfordrende og usikker situasjon, og permitteringsvarslene kunne trekkes tilbake. Vi har også begynt en forsiktig gjenåpning av kontoret i Øvre Vollgate, men slik at ikke for mange møtes samtidig, sier hun.

Mange av Avfall Norges øvrige arrangementer gjennomføres som planlagt, men som webinarer, sammen med nye tilbud som medlemmene etterspør. – Heldigvis var vi godt i gang med en digital arbeidsform før denne krisen. Å bruke disse verktøyene kontinuerlig har dermed fungert godt. Vi har jo lenge vært klar over at den omfattende reisevirksomheten i organisasjonen måtte begrenses. Nå erfarer mange at en heldags reise for et møte godt kan erstattes med et webinar på 1-2 timer, sier Nancy Strand.

Som noen vil huske ble den ordinære medlemskontingenten i Avfall Norge nær halvert i 2018, til fordel for en frivillig prosjektkontingent. Med bortfall av inntektene fra årskonferansen vil prosjektarbeidet intensiveres. – Omstillingen til en prosjektorganisasjon er krevende. Men i tillegg til mer tradisjonelt prosjektarbeid arbeider vi også hardt med å ta fram nye tilbud til medlemmene. Vi tilbyr nå en ny kommunikasjonspakke og samarbeidsplattform om temaer som tekstil, plast, biologiske ressurser, digitalisering og EUs green deal. Vi lanserte plattformen waste. community på digitaliseringsuka i begynnelsen av mars og den har allerede 150 brukere. Vi ønsker å bygge den videre ut, viljen til å dele erfaringer er stor i denne bransjen. Disse temaene, som kan bli supplert med flere, er et resultat av medlemmenes og styrets prioriteringer. Det viktigste for oss er å levere høy nytteverdi for medlemmene gjennom de nye tilbudene; både prosjekter, webinarer og skreddersydd informasjon. Jeg er spent på om det er betalingsvilje blant medlemmene – vi er avhengig av å treffe riktig, avslutter Nancy Strand.