Avfall- og gjenvinningsbransjen støtter TV-aksjonen

I år går midlene fra årets TV-aksjon til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Dette er en viktig sak for avfall- og gjenvinningsbransjen.

Av: Mona Sæther | Publisert: 14. oktober 2020 | Fagområde: Marin forsøpling

Gode avfallsplaner er avgjørende for å bekjempe tilsiget av plast i havet. Skal vi lykkes med å bekjempe denne problematikken må vi ha fungerende avfallssystemer på land. Sammenhengen mellom manglende eller utilstrekkelig avfallsinfrastruktur og marin forsøpling er dokumentert og anerkjent verden over.

Bli med på vår digitale bøsse

Flere av Avfall Norges medlemmer har opprettet sin egen digitale bøsse for å mobilisere lokalt. Dette synes vi er bra!

Vi håper flere vil være med å bidra til årets TV-aksjon, Både privatpersoner og bedrifter. Dette kan gjøres via vår spleis, eller andre initiativ. Medlemmene i Avfall Norge er hjertelig velkommen til å ta bruk denne spleisen som sin digitale bøsse ut til sine nærområder.

Avfall Norges egen satsing på marin forsøpling

Avfall Norge jobber med denne problematikken både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom prosjektet Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) skal Avfall Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bidra til å redusere marin forsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye plast havner i hav og elver. Prosjektet har støtte fra Norad, og er en del av det norske bistandsprogrammet mot mikroplast og marin forsøpling.


Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter