Avfallsmengdene redusert i 2020

Avfallsregnskapet for 2020 er nå klart. Tall fra SSB viser at de totale avfallsmengdene er redusert med 5 prosent siden 2019, og at materialgjenvinningsgraden øker andre året på rad.

Av: Avfall Norge | Publisert: 10. desember 2021

De totale avfallsmengdene i Norge var på 11,6 millioner tonn i 2020, dette tilsvarer en nedgang på 5% fra 2019 viser nye tall fra avfallsregnskapet. Nedgangen skyldes hovedsakelig en nedgang i avfall fra tjenesteytende næringer.

Et år med pandemi

2020 var et år som ble sterkt preget av koronapandemien, noe som også gir utslag i avfallsregnskapet. Avfallsmengden fra de tjenesteytende næringene ble redusert med 30 prosent i 2020. Til sammenligning økte mengden husholdningsavfall med 4 prosent. Avfall fra bygg- og anleggsnæringen økte også med 4 prosent.

Økt materialgjenvinning og reduserte mengder til avfallsforbrenning

De siste to årene har materialgjenvinningen økt og i 2020 ble nesten 46 prosent av alt ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet. Tallet inkluderer biologisk behandling (41 prosent eksklusivt biologisk behandling). Andelen avfall til energigjenvinning har de siste par årene blitt redusert og i 2020 ble 28 prosent av avfallet sendt til forbrenning, mens 22% ble energigjenvunnet. Avfall til deponering har holdt seg noenlunde stabil de siste årene på rundt 18 prosent.

Fortsatt mest blandet avfall

Blandet avfall utgjorde rundt en femtedel av alt oppstått avfall, deretter farlig avfall og andre materialer på rundt 15 og 14 prosent. Disse kategoriene har vært de tre største siden 2012.

Asfalt, metaller og papp og papir

Mengden avfall til materialgjenvinning utgjorde 4,3 millioner tonn i 2020, avfall til forbrenning utgjorte 3,2 millioner tonn. Asfalt utgjorde størst mengde til materialgjenvinning, deretter metaller og papp og papir. Blandet avfall utgjorde den største mengden avfall til forbrenning, etterfulgt av treavfall og farlig avfall.

Relaterte artikler

Se flere nyheter