Avfallssektoren gjennomgås etter ESA-sak?

Som et svar på at ESA mener Norge bryter med EØS-reglene om ulovlig statsstøtte, ved at offentlige organer får skattefritak og konkursimmunitet når de konkurrerer i samme marked som private aktører, vil regjeringen vurdere sektorvise tiltak for en rekke næringsområder. En av sektorene som nevnes er håndtering av næringsavfall.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 7. mai 2021


Regjeringer vil vurdere nye reguleringer

I en pressemelding regjeringen sendte ut 4. mai 2021 blir håndtering av næringsavfall, parkering og bredbånd nevnt som eksempler på områder regjeringen vil vurdere for nye reguleringer. Tiltakene vil være et alternativ til forslaget fra ESA om å skille ut denne typen næringsvirksomhet i selskaper som betaler skatt og kan gå konkurs. ESA åpnet en sak på dette i 2013, og sendte en henstilling til norske myndigheter i 2015.

Vurdering gjort av Oslo Economics

I januar 2020 la Oslo Economics frem en rapport som vurderte de samfunnsøkonomiske effektene av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet. I rapporten gjøres det en egen vurdering for innsamling av næringsavfall. I rapporten pekes det på at -kommunale aktører som utfører avfallshåndtering i et marked har en forskriftsfestet plikt til å føre inntekter og kostnader i separate regnskap, og inntektene fra denne aktiviteten er skattepliktig. Dette bidrar til at risikoen for konkurransevridning er betydelig redusert. På tross av redusert risiko er det ut fra pressemeldingen grunn til å forvente at det kommer en gjennomgang fra myndighetenes side.


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter