Barth Eide og Vestre kommer - kommer du?

Vi avslører deler av vårt spennende program for Årskonferansen i september.

Av: Stine Thorp | Publisert: 7. april 2022

6.-8. september arrangerer Avfall Norge Årskonferansen, bransjens største treffsted. Denne gang skjer det på X Meeting Point på Hellerudsletta.

Vi kan nå avsløre at vi får besøk av både klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Klima- og miljøminister Barth Eide skal åpne konferansen 7. september, mens næringsminister Vestre entrer scenen på konferansens siste dag.

I år er det 30-årsjubileum for konferansen, og det markerer vi blant annet med en gallamiddag der skuespiller og komiker John Brungodt skal være konfransier.

Foto: Plan B
Foto: Plan B

Mingel og bransjepris

Det er to år siden vi sist kunne møtes ansikt til ansikt. Derfor har vi lagt inn flere muligheter til å treffes under årets konferanse, blant annet på minglemiddagen tirsdag 6. september. Her vil forøvrig årets bransjeprisvinnere avsløres. Husk! Du kan nominere kandidater til årets bransjepriser; Innovasjonsprisen, Gründerprisen og Kommunikasjonsprisen. Se hvordan her

Ikke sikret deg billett ennå? Gjør det her

Faglig påfyll for alle

Temaet for årets konferanse er “Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer”. Vi har delt temaet inn i fire bolker:

BATMAN* vs. reality - EE-avfall og batterier

(Bærekraftsmål 11)

Verden skal elektrifiseres og fremtidens batterier skal produseres i Norge, Norden og EU - med resirkulerte råvarer. Dermed må vi ta vare på hvert gram av de verdifulle råstoffene. Hvor ligger utfordringene? Hvilke mulige løsninger finnes?

Stikkord: Kritiske råvarer, urban mining, brann, elektrifisering, batterier

*BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams)

Sirkulær bioøkonomi i en verden i endring

(Bærekraftsmål 14 og 15)

Den sirkulære bioøkonomien er lekk. Store mengder bioavfall fra husholdninger, landbruk, havbruk og industri havner utenfor kretsløpet. Dermed går vi glipp av viktige ressurser og verdiskaping. Hvordan kan bransjen tette denne lekkasjen? Vi vil høre ulike aktørers egne erfaringer og ideer til gode løsninger!

Stikkord: Matavfall, hage/park-avfall, havbruk, kompost, biogass, biokull

Grønnere, smartere, fortere - Infrastruktur og logistikk

(Bærekraftsmål 9)

Alle vil kjøre grønt, men det mangler infrastruktur for el, hydrogen og biogass. Det er også mye å hente på digitalisering av logistikken, men ikke så lett å vite hvor man skal starte og hvem som kan hjelpe. Hvordan kan vi løse problemene rundt infrastruktur for grønn transport? Har din bedrift funnet noen gode måter å gjøre transporten og logistikken grønnere og mer effektiv?

Stikkord: Biogass, elektrifisering, hydrogen, digitalisering, logistikk, transportoptimalisering, ruteplanlegging, kompetanse

Løp og kjøp! Produsentenes rolle

(Bærekraftsmål 12 og 17)

Ingen kan bli sirkulære alene. For at råvarer og produkter skal få lengre og flere liv må produsentene tenke nytt om hvordan de designer, utvikler og produserer.

Hvilke hindringer møter de på veien mot å bli mer sirkulære? Hvordan kan vi som bransje bidra til å løse disse? Og hvem skal drive utviklingen fremover: produsentene, forbrukerne eller regelverket? Går det an å tjene mer på å selge mindre?

Stikkord: innblanding av resirkulerte råvarer, ombruk, forbruk, forbrukermakt, ny nasjonal merkeordning, sertifisering