Bio 2020

Vil du være med i Avfall Norges arbeid knyttet til utnyttelse av ressurser fra matavfall, slam, husdyrgjødsel og hageavfall?

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 15. mai 2020

Nytt prosjekt skal bidra til økt ressursutnyttelse

Avfall Norge har gjennom en prosess høsten 2020 valgt tre avfallstyper som vi skal jobbe spesielt med fremover. Dette er tekstiler, biologisk og plast.

Arbeidet med bio og plast er sammenkoblet siden plastemballasje og emballerte matvarer inngår i en felles verdikjede. Det er også forventet bevegelse i arbeidet med innføring av felles forskrift om obligatorisk utsortering av plast og biologisk avfall i 2020. Fra 2023 ligger det uansett et krav i artikkel 22 i rammedirektivet om separat innsamling av biologisk avfall.

Prosjektet har fått navnet Bio 2020 og har 5 delprosjekter med ulikt innhold og innretning (se figur under). Det er mulig å være med på ett eller flere delprosjekter. Delprosjektene har litt ulik fremdriftsplan, men alle 5 vil foregå hele eller deler av perioden 2020-2021.

Målsetting og forventede effekter

Avfall Norges visjon er at fremtidens råvarer skal være resirkulerte. Vi skal også bidra til at utnyttelsen av avfallsressurser bidrar til å både redusere klimautslipp og økt verdiskaping.

Prosjektmål

Prosjektet har som overordnet målsetting å bidra til økt ressursutnyttelse av biologiske avfallsressurser. Dette skal vi gjøre gjennom å fjerne flaskehalser, skape nye samarbeidsplattformer, styrke mulighetene for nye anvendelser, synliggjøre det miljømessige, tekniske og økonomiske potensiale for de som bestemmer rammevilkårene og bidra til en profesjonalisering av verdikjeden.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Cecilie Lind.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116