Bli en del av et tema-nettverk

Avfall Norge tilbyr nå medlemmer å delta i temabaserte nettverk som skal bidra til å øke kunnskap på viktige tema, som tekstil, plast, biologiske ressurser, digitalisering og EU green deal og sirkulærøkonomi.

Av: Avfall Norge | Publisert: 22. april 2020

Avfall Norges mål er å levere på medlemmenes prioriteringer og behov, og vi ønsker å tenke nytt - også i lys av Avfall Norges økonomiske situasjon.

Avfall Norge lanserer derfor et nytt medlemstilbud for 2020 med mål om å bidra til økt kunnskap og nettverkbygging rundt viktige tema gjennom skreddersydd informasjon, deltakelse i webinar og diskusjoner på waste.community.

Temaene er Tekstiler, Plast, Biologiske ressurser, Digitalisering og EU Green deal og sirkulærøkonomi.

Nettverks-pakken inneholder:

 • Skreddersydde nyhetsbrev med eksempelvis fagstoff, eksempler fra inn- og utland, informasjon om regelverk mv.
 • En egen gruppe på waste.community med muligheter for erfaringsutveksling og diskusjoner. Her vil det også bli mulig å komme med synspunkter på utspill og diskutere behov for rammevilkår.
 • Ett eller flere webinarer. De som abonnerer på kommunikasjonspakken får 5 gratis deltakere totalt i 2020.

Alle som ønsker å delta har også mulighet til å påvirke innholdet og informasjonen som deles.

Prisen per nettverk er kr 30.000.
Medlemmer i Avfall Norge som betaler prosjektkontingent, får 50 % rabatt.
Et unntak er EU pakken, som koster 25.000 kr.

Om dette er aktuelt gå inn via DENNE LENKEN og velg de pakkene som er relevant. Når vi har mottatt svar, får oppgitt kontaktperson (i skjemaet) en mail med mer informasjon.

Eksempler på innhold og tematikk i hver pakke


Tekstil

 • Kildesortering
 • Innsamlingsordninger
 • Materialgjenvinning
 • Eksport
 • Samhandling mellom bransjen og resten av verdikjeden
 • Anbefalinger fra myndighetene
 • Oppdateringer fra EU
 • Innovasjon og ny kunnskap


Plast

 • Kildesortering/ sentralsortering
 • Innsamlingssystem
 • Andre plasttyper, feks hardplast som ikke er emballasje
 • Flaskehalser og barrierer
 • Avsetning og etterspørsel


Biologiske ressurser

 • Kartlegging av flaskehalser for økt utnyttelse av biologiske avfallsressurser
 • Etablering av nye, regionale samhandlingsplattformer på tvers av sektorer og verdikjeder
 • Oppfølging av tiltak i den kommende handlingsplanen for biogass fra regjeringen
 • Økt effektivitet i biogassproduksjon
 • Utredninger av nye anvendelser for biologiske avfallsressurser og biogass
 • Kunnskapsdeling og påvirkningsarbeid


Digitalisering

 • Eksempler på løsninger i bransjen
 • Datainnsamling, bruk av ulike metoder og teknologier
 • Kunnskap om digitalisering og organisatoriske løsninger for å komme videre
 • Eksempler på digitaliseringsprosjekter som RFID o.l
 • Digitalisering og sirkulærøkonomi
 • Kursmoduler i samarbeid med Digital Norway


EU green deal og sirkulærøkonomi

 • EUs beslutningsmekanismer og implementering av regelverk i EØS-området
 • Green Deal
 • Handlingsplan for sirkulær økonomi
 • Rammedirektivet for avfall og implementering i Norge
 • Plastdirektivet og norsk gjennomføring


Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706