Lukk søk

Bli kjent med forskningsmulighetene i den sirkulære økonomien

Avfallsforsk har samlet kommende arrangementer som skal gi en innføring i nye støtteordninger for forskning og utvikling - særlig under Horisont 2020.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 29. juni 2017

Målsetningen om en sirkulær økonomi har tatt form i EU i de siste årene, og har fått gjennomslag også her hjemme, blant annet i form av stortingsmeldingen om sirkulær økonomi og havmeldingen. Som en del av nasjonale og internasjonale satsinger for en sirkulær økonomi følger midler og støtte til forskning og utvikling. 

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Det betyr mange finansieringsmuligheter for alle som ønsker å delta i eller starte egne forskningsprosjekter innen området. Norges Forskningsråd bistår også med midler til de som vil søke på Horisont-ordningen.

Avfallsforsk har samlet arrangementer til høsten som vil hjelpe alle interesserte med å bli kjent med ordningene og institusjonene som kan bistå i sirkulære prosjekter. Sett av datoen, og bli med på omstillingen!


Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi innebærer at vi bruker naturressursene effektivt gjennom ombruk, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning. Vi skal kaste så lite så mulig, begrense utslipp, og redusere behovet for utvinning av nye, jomfruelige ressurser til et minimum. Ressursene skal bli i kretsløpet også etter at produktet ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål - kanskje som et nytt produkt som møter andre behov.

Workshop og møteplass om muligheter i Horisont 2020

Sted og dato: Oslo, 4. september 

Målgruppe: Kommuner, IKSer og instituttsektoren

Arrangør: EU-nettverket FINN-EU og Norges Forskningsråd i samarbeid med Avfallforsk, OREEC og ORE (Osloregionens Europakontor)

Denne workshopen er en møteplass for offentlig sektor og instituttsektoren med fokus på prosjekt- og samarbeidsmuligheter innen sirkulær økonomi. FINN-EU har valgt sirkulær økonomi som tema på denne workshopen – et bredt og tverrfaglig område som i økende grad løftes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Unlimited opportunities in the circular economy

Sted og dato: Oslo, 19. september

Målgruppe: Bedrifter, konsulenter og forskningsaktører, både norske og utenlandske

Arrangør: Innovasjon Norge/EEA Grants, Enterprise Europe Network og Forskningsrådet

Arrangementet er dreid inn mot innovasjon, matchmaking, forskning og utvikling. Her er det muligheter for å starte samarbeid på tvers av sektor og landegrense, og gir for eksempel bedrifter en unik mulighet for å komme i kontakt med nye europeiske forretnings- og prosjektpartnere. Konferansen er internasjonal, og matcher bedrifter med innovasjons-, forsknings- og forretningsmuligheter i Horisont 2020.

Se programmet for detaljer om temaer og påmeldingsinfo (på engelsk).

Informasjon om arrangementet på norsk.

Horisont 2020 Brokerage event i Brussel - sirkulær økonomi

Sted og dato: Brussel, 7. november

Målgruppe: Bedrifter, offentlig sektor og forskningsaktører i Norge og Europa

Arrangør: FINN EU-nettverket i samarbeid med flere. 

Brokerage event (matchmaking) med fokus på muligheter innen sirkulær økonomi i Horisont 2020 for norske og europeiske aktører.

Målet med arrangementet er å skape en møteplass for ulike interessenter som er på jakt etter samarbeidspartnere og ønsker å utvikle søknader til Horisont 2020. Arrangementet er blant annet relevant for bedrifter, offentlige aktører (inkludert kommuner, IKS og bedrifter med offentlig eierskap), klynger, forskningsaktører, NGOer, og mange flere.

Det er mulig å melde seg på allerede i dag via denne linken. Deltakere legger inn en kort beskrivelse av seg selv og sin organisasjon, og hvilke fagområder som er av interesse.

Mer informasjon legges ut her senere.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biogass, kompost, biogjødsel, tekstiler, innovasjon, REdu, CLOCC, ECN
Telefon:  92292262