Møt kursholder Marit Asklien

Bransjen er full av god kompetanse. Avfall Norge ønsker å ta i bruk bransjens kompetanse gjennom våre kurs og seminarer. Nå kan du bli litt bedre kjent med én av våre kursholdere.

Av: Avfall Norge | Publisert: 6. mars 2019


Marit Asklien jobber i staben ved renovasjonssektoren i MOVAR, og har holdt kurs for Avfall Norge siden 2012 i drift av deponi, og siden 2017 kurs i basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi.

Basiskarakterisering holder hun nå allerede 21.mars.

Bred erfaring i deponifaget

I tillegg til å ha fagansvar og ansvar for overvåkingen av det ytre miljøet ved deponiet jobber Marit med prosjekter for ulike avdelinger med ansvar for drift av deponi og innsamling av husholdningsavfall. Å kun ha fagansvar gir henne mulighet til å fokusere på at driften av deponiet er innenfor reglene i avfallsforskriften. Dette gir henne en bred og god kompetanse i deponifaget som er grunnlag for kurset.

Tilegnet kompetanse via faggruppe og som sensor

- Jeg var medlem i faggruppen for deponering og forurenset jord i perioden 2008-2017. Gjennom dette arbeidet traff jeg mange dyktige personer som jeg lærte mye av. Dette tok jeg med meg i jobben og i kursene mine. Blant annet har jeg lært mye av å høre på hva andre deponier har som utfordringer, samt å diskutere hvordan de løser forskjellige oppgaver, sier hun.

I tillegg har Marit vært sensor i Gjenvinningsfaget siden 2012.

-Gjennom dette arbeidet kommer jeg veldig nært på bedriftene og kandidatene som er oppe til den praktiske fagprøven. Selv om dette er en situasjon hvor det er kandidaten som er i sentrum kan man likevel ikke unngå lære hvordan andre bedrifter velger å løse ulike oppgaver. Dette har også hatt meg en større forståelse av ulikhetene i renovasjonsbransjen, fortsetter hun.

- Det viktig at de som skal ta imot avfallet har god nok kompetanse til å stille de riktige kravene


Marit Asklien, kursholder

Hva er formålet med kurset i Basiskarakerisering?

Formålet med basiskarakterisering er at avfallets egenskaper som har betydning for deponiet skal være kjent i størst mulig grad før deponering. Det burde derfor være i deponieiernes interesse at basiskarakteriseringen er så god som mulig, selv om det er avfallsprodusent som er ansvarlig for å basiskarakterisere avfallet. Driftsansvarlig for deponiet er ansvarlig for å kontrollere om avfallet kan deponeres på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og de har kun krav om å etterspørre et sammendrag av basiskarakteriseringen. Dokumentkontrollen er en del av mottakskontrollen ved deponiet. For å kunne kontrollere om dokumentasjonene er god nok er det en forutsetning at man har kunnskap til kravene til innholdet i en basiskarakterisering.

- Kurset er aktuelt for både de som produserer avfallet og for de som mottar avfall til deponi. Mange innehar også rollen både som avfallsprodusent og som deponieier.

Marit Asklien

- I følge tilbakemeldinger jeg har fått under kurset er det mange som synes at basiskarakterisering er vanskelig. De synes regelverket er komplisert og vet ikke hva de kan kreve av kundene som leverer avfallet. De hjelper ofte kundene med å lage sammendrag av basiskarakterisering uten å ha god nok kjennskap til avfallet og påtar seg et ansvar som de kanskje ikke burde påta seg. Kunnskap om hvem som er ansvarlig for hva er derfor viktig, sier Marit. - Selv om kravet om basiskarakterisering ble innført i 2007 har både avfallsprodusenter og mottaksanlegg forbedringsmuligheter på hvordan de håndterer dette, sier hun.

De siste året har Marit gjort noen forenklinger på kurset slik at deltakere både får en gjennomgang i definisjoner og krav i tillegg til eksempler på hvordan man kan gjøre en enkel basiskarakterisering.


Kunnskapsdeling som læring

- Jeg er glad i treffe andre mennesker og dele kunnskap. Jeg er opptatt av at kunnskapsformidlingen ikke bare foregår fra meg til deltakerne, men også mellom kursdeltakerne. Det er ofte stor spredning i erfaring og kunnskap hos kursdeltakerne, så selv om jeg har fokus på at vi skal gjennom alle temaene som er planlagt, er det viktig med engasjerte deltakere. Både ved at de stiller spørsmål og at de bidrar med sin kunnskap. Ofte er det flere måter å løse et problem på, derfor er det alltid fint dersom deltakerne engasjerer seg og kommer med sine betraktninger, selv om det selvsagt ikke er et krav at de skal gjøre dette.

Trenger du kompetanse på Basiskarakterisering og Drift av deponi?

Meld deg på her:

Basiskarakterisering: 21. mars på Gardermoen

Kurs Drift av Deponi: 16. - 17. oktober - påmelding kommer, ta kontakt ved interesse

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706