Bli med på digitalt internship i 2020

Digitalt Summer Internship med REdu skal løse oppgaver, stimulere innovative løsninger og gi studenter en prøvesmak på spennende tema og oppgaver i bransjen. Vi oppfordrer bransjen til å bli med.

Av: Avfall Norge | Publisert: 29. april 2020

Summer Internships har vært gjennomført 3 år på rad med mer enn 70 studenter plassert ut i faglig spennende internships i bransjen med stor suksess for både studenter og virksomheter. REdu mottok i år over 100 søknader til årets internships program. Målet i 2020 var derfor å plassere ut 50 studenter. På grunn av prioriteringer basert på korona-pandemien, har dessverre mange selskaper måttet takke nei til å ta imot studenter fysisk i år. Flere av bedriftene vil fortsatt ta inn egne interns, men for å opprettholde tilbudet til studentene lanserer REdu nå en digital variant av summer internships. Målet er å få flere studenter i jobb og få inspirasjon til sin masteroppgave.

Digital REdu Ideaton med pitche-konkurranse

Avfall Norge har som mål å ta inn 9 studenter til årets digitale internship. Studentene skal primært være 3. eller 4. års studenter som er i en fase hvor de skal velge masteroppgave, og dermed er på jakt etter spennende problemstillinger.

Avfall Norge og REdu vil fasilitere en digital Ideaton gjennom ZOOM hvor studentene vil jobbe i 3 team à 3 studenter og bruke digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Studentene vil få eksempler på tema de skal ta for seg, utvikle egne problemstillinger, levere et løsningsforslag og en digital pitch hvor vi kårer en vinner. Konseptet innebærer et felles kick off-webinar for alle REdu-interns i juni og et avsluttende webinar med studenter og virksomheter i slutten av august hvor løsningsforslaget presenters.

Studentene vil parallelt løse andre oppgaver knyttet til Avfall Norge-prosjekter.

KLIKK HER FOR Å BLI MED PÅ DIGITALT REDU-INTERNSHIP FOR 2020!

HVA KAN DU BRUKE REDU-INTERNS TIL? SJEKK HER!

Hvilke muligheter har virksomhetene som deltar?

1. Bidra med tema som studentene skal forme problemstillinger og konsept fra

2. Delta i Kick off med studenter 16. juni

3. Være i kontaktlisten til studentene om de har valgt en problemstilling basert på et tema dere foreslår (bidra med informasjon, tips etc)

4. Sitte i juryen for å beslutte vinner av Ideaton i det avsluttende webinaret med pitch av konsept og presentasjon av internshipet den 26. august

5. Bli kjent med studentene og mulig fremtidige arbeidstakere

6. Få inspirasjon/løsninger på utfordringer innenfor tema virksomheten er opptatt av

Selskapene finansierer - REdu gjør jobben

Partnere i REdu som allerede har ansatt eller planlegger ansette studenter vil fortsatt gjøre det. REdu-partnere som ønsker å ta del i internship-programmet men ikke har mulighet eller kapasitet til å ta inn studenter hos seg i år, kan bli med ved å finansiere og foreslå tema for et digitalt REdu-Ideaton.

Selskapene kan delta på følgende måte:

  • Bidra økonomisk med støtte til digitale REdu interns - uten å bidra aktivt
  • Bidra økonomisk med støtte til digitale REdu interns - virksomhetene spiller inn tema og kan være tilgjengelig for spørsmål
  • Ansette REdu summer interns i egen bedrift

Hvem kan delta og hva koster det?

Alle virksomheter som ønsker kan delta. Kostnaden for ansettelse av studentene og deltakelse i programmet deles mellom selskapene som deltar, og andelen annet prosjektfinansiert arbeid som studentene kan jobbe med. Virksomheter som er REdu-partner bidrar med lavere finansiering enn de som ikke er partner.

Hva får studentene?

1. Økt kompetanse og kunnskap om bransjen

2. Innsikt i aktuelle tema bransjen er opptatt av

3. Inspirasjon til masteroppgaver

4. Stimulering til innovasjon og erfaring med innovasjonsprosesser

5. Bli en del av REdu-nettverket

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter