Bli med på markeringen av matsvinndagen 29. september

Torsdag 29. september er den internasjonale dagen mot matsvinn. Avfall Norge blir å rette ekstra fokus på matsvinn denne dagen, og inviterer våre medlemmer til å gjøre det samme.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 13. september 2021 | Fagområde: Biologisk behandling

Avfall Norge oppfordrer våre medlemmer til å rette et ekstra fokus på Matsvinndagen 29. september. Dette kan man gjøre gjennom å belyse hvor mye matavfall som kastes i sin region, hva dere som selskap gjør med matavfallet og hva det blir til, samt oppfordre til å redusere sitt matsvinn.

Halveres innen 2030

Norge har som målsetting å halvere matsvinnet med 50% innen 2030. I Norge kaster vi rundt 390 000 tonn mat hvert år. Mye av matsvinnet oppstår i husholdningen, og det er spesielt mye matavfall fra brød, frukt og grønt, samt middagsrester.

Les også Avfall Norges rapport: Nasjonal beregning av mengde matsvinn på forbrukerleddet


Årets bioseminar samme dag

Samme dag arrangerer Avfall Norge årets bioseminar - årets viktigste fagsamling for de som jobber med biologiske avfallsressurser. Seminaret vil ta for seg innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Det er fortsatt mulig å melde seg på digitalt: Les mer om Bioseminaret.

Matsvinndagen

​​For å understreke hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er for matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, ble det i 2019 bestemt at problematikken skulle få en egen dag. Dermed er 29. september nå den Internasjonale dagen mot matsvinn.

Behovet for dagen ble begrunnet med en økende verdensbefolkning og uforutsigbare klimaendringer, samt et behov for bærekraftig jordbruk og distribusjonskjeder.

Kilde: FN.no

Norge har målsetting om å redusere matsvinnet med med 30 % innen 2025 og 50 % innen 2030

Definisjon av matsvinn

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter