Lukk søk

Bossnettet mottok prestisjepris for miljøinnsats fra UNEP

Bossnettet ble tildelt «National ENERGY GLOBE Award Norway 2017», og viser at gode avfalls- og gjenvinningsløsninger ikke går ubemerket hen.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. juni 2017

Med denne prisen settes både Bergen by, moderne avfallsløsning og bossnettet som del av bymiljøet i fokus, forhåpentligvis til inspirasjon for andre byer.

Kilde: Terje Strøm, daglig leder i BIR Nett AS

På verdens miljødag den 5. juni 2017 i regi av UNEP (FNs Miljøprogram) ble det presentert prosjekter som representerer bærekraftige løsninger fra hele 178 land. Bossnettet i Bergen deltok i prosjektkonkurransen og er blitt kåret til vinner av «National ENERGY GLOBE Award Norway 2017».

Fornybar energi og ressurseffektivitet

ENERGY GLOBE Award tildeler årlig pris til prosjekter som fokuserer på energieffektivitet, fornybare energikilder og bevaring av ressurser.

- Det er strålende at dette initiativet får internasjonal oppmerksomhet. Her har BIR laget en enestående innsamlingsløsning som verner om et historisk bybilde og gjør det enkelt for innbyggere å kildesortere - og det i tillegg til positive miljøeffekter, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. 


Bærekraftig "beste praksis"

ENERGY GLOBE inviterer med en global oppfordring til deltakelse fra bærekraftige «beste praksisprosjekter» til å delta i den årlige konkurransen. Over hele verden ble det i 2017 sendt inn over 2000 prosjekter fra 178 land for å konkurrere om prisen som presenteres som Nasjonal ENERGY GLOBE Award.

Høyprofileksperter fra evalueringsutvalget Energy Globe har vurdert og valgt de nasjonale vinnerne. Prosjektene fra alle nasjonale Energy Globe-vinnere, inkludert Bossnettet i Bergen, ble presentert den 5. juni, på World Environment Day.


Juryens vurdering

Juryen har vektlagt løsningen for oppsamling og innsamling som er valgt for hele bykjernen, de samfunnsøkonomiske gevinstene og den innovasjonskraften som ligger i prosjektet som helhet.

Energy Globe Award sitt hovedmål under UNESCOs beskyttelse og i samarbeid med FN sitt Miljøprogram er å sette fokus på miljøkreativitet i verden, og da spesielt på de som har implementert gode prosjekter med løsninger på samfunnsutfordringer.

Videre i konkurransen

Som nasjonal vinner for Norge deltar Bossnettet i Bergen videre i konkurransen «Internasjonal ENERGY GLOBE Award».

Med 178 deltagende land er ENERGY GLOBE Award en av de mest prestisjefylte miljøpriser. I august vil BIR Nett sammen med Bergen Kommune motta «Energy Globe Certificate» i forbindelse med en nordisk markering i København.

ENERGY GLOBE Award

ENERGY GLOBE Award ble grunnlagt i 1999 av den østerrikske energipioneren Wolfgang Neumann. Målet med prisen er å presentere vellykkede bærekraftige prosjekter for en hel verden. Mange av våre miljøproblemer har allerede har gode, gjennomførbare løsninger, det handler bare om å ta beslutninger og gjennomføre. ENERGY GLOBE Award tildeler årlig pris til prosjekter som fokuserer på energieffektivitet, fornybare energikilder og bevaring av ressurser.