Bransjen inviterer til Gjenvinnerdagen 2021!

Over 100 stortingskandidater rundt omkring i hele landet skal tirsdag 24. august besøke anlegg på Gjenvinnerdagen 2021.

Av: Mona Sæther | Publisert: 11. august 2021

For første gang arrangerer Avfall Norge Gjenvinnerdagen hvor stortingskandidater får en omvisning og presentasjon av gjenvinningsbransjens virksomhet hos vår medlemmer over hele landet.

Det er til sammen over 100 stortingskandidater fordelt på alle partiene som til sammen skal besøke 16 anlegg.

Vår bransje jobber daglig med å redusere mengden avfall, kutte klimagassutslipp og materialgjenvinne mer. Derfor ønsker vi å dele av våre erfaringer om hva politikerne kan gjøres for å understøtte bransjen gjennom f.eks. endring av rammevilkår for gjenbruk/reparasjon, innsamling/sortering, merking og returordninger, samt karbonfangst fra avfallsforbrenning.

- Den beste måten å vise politikerne hva vi faktisk jobber med, er å invitere dem inn på anlegg. Derfor arrangerer vi gjenvinnerdagen i samarbeid med våre medlemmer, som finnes over hele landet, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Hensikten er å vise hvordan vi jobber innenfor dagens regelverk, og dele noen tanker om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fremtidig regelverk. Vi mener det er et stort potensiale for å utvikle nye forretningsmuligheter og skape inntil 20 000 nye arbeidsplasser over hele landet hvis det politisk legges til rette for det, lokalt og sentralt.

- Interessen fra politikerne til å delta har vært utelukkende positiv, sier Lind.

Følgende medlemmer får besøk gjenvinnerdagen 2021:


Ragn-Sells (Akerhus)

Norsk Gjenvinning (Oslo)

Sirkel Glass (Østfold)

Vesar (Vestfold)

Årim (Møre og Romsdal)

TRV (Sør-Trøndelag)

Remiks (Troms)

BIR (Hordlanad)

IVAR (Rogaland)

Simas (Sogn- og Fjordane)

Sirkula (Hedmark)

Glør (Oppland)

Stena recycling (Telemark)

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter