Bransjen med i etableringen av nytt innovasjonssenter

Forskningsrådet investerer 2 milliarder kroner i 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon, ett av disse sentrene skal sørge for bærekraftig håndtering av avfall og jordmaterialer

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 19. august 2020

Forskningsrådet har nylig lansert hvilke sentre som tildeles midler for investerer forskningsdrevet innovasjon (SFI). De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år og vil starte opp til høsten.

Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy skal ledes av NMBU. Flere av Avfall Norges medlemmer er med i prosjektet, blant annet Lindum, Perpetuum, IRIS Produksjon, NOAH, Innherred renovasjon og Frevar.

Senteret skal ta for seg en stor samfunnsutfordring innen deponering av overflødig jordmateriale og avfall. Senteret skal finne gode løsninger for fremtidige deponier, samt hvordan gjenvinne forurenset jord og overskuddsmasser.

– Vi skal utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser, sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French på NMBUs nettsider.

Behandling av avfall og forurenset jord og overskuddsmasser på en bærekraftig økonomisk måte er et viktig område for Norge som kan bidra til renere natur og et bedre livsmiljø.

Prosjektet har en varighet på fem + tre år, og forventer flere forskningsresultater derav rundt 20 doktorgrader og 50 masteroppgaver.

Avfall Norge vil bidra gjennom deltagelse i styringsgruppen.

- Vi ser fram til å realisere prosjektet i tett samarbeid med medlemmene våre, NMBU og tilhørende forskningspartnere. Vi er svært glade for at bransjen og flere av våre medlemmer har fått en sentral plass i prosjektet, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Senteret forventes å starte opp i løpet av høsten 2020.


Les mer om de senteret på forskningsrådets nettsider.

Fakta om senteret

Offisielt navn: Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

Vertsinstitusjon: NMBU

Forskningspartnerne: NGI, Handelshøyskolen BI, Østfoldforskning, IFE, NIBIO, NIVA og NILU.

22 brukerpartnere fra privat og offentlig sektor: Lindum, AF Decom, Skanska, Perpetuum, Bjorstaddalen næring, IRIS Produksjon, NOAH, Borregaard, Kronos Titan, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, Scandi Energy, Eyde-klyngen, Bergen kommune, Forsvarsbygg, Skien kommune, Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune, Ås kommune, Rogaland fylkeskommune, Borg havn, Innherred renovasjon, Frevar.

Over 200 mill. kr. er mobilisert inn i prosjektet, fordelt på bidrag fra brukerpartnere, FoU-partnere og Norges Forskningsråd

Prosjektet er delt inn i 5 arbeidspakker; gjenvinningsteknologi, bærekraftig produksjon, regelverk, informasjon og koordinering

Feltarbeidet vil foregå innen 8 hovedregioner spredt over hele Norge fra Tromsø i nord til sør Norge

Forventet resultat på utdanningssiden: 20 Dr.grader og 50 Masteroppgaver, som sammen med forskningsaktiviteten totalt bør gi en betydelig mengde publikasjoner både vitenskapelige og rettet mot bransjen

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter