Bransjen samlet for å diskutere muligheter og utfordringer for å nå 65%-målet

Under Avfall Norges høstmøte ble det blant annet diskutert behovet for flere virkemidler for å nå 65%-målet, i tillegg til fagtur til Mo industripark.
Av: Mona Sæther | Publisert: 6. november 2018

Fagtur til Mo industripark, psykologien bak avfall og den nye forskriften fra Miljødirektoratet var blant noe av det som var på dagsorden under årets høstmøte i Avfall Norge. Sammen med de lokale avfallsselskapene HAF og SHMIL ble det skapt rom for samtaler og diskusjon på tvers av avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Står overfor en endring i avfallsbransjen


En av innlederne under høstmøtet var Christoffer Back Vestli fra Miljødirektoratet. Han orienterte om den nye forskriften og om sirkulær økonomi i Norge og EU.

Vestli pekte på at “det er behov for flere virkemidler for å nå EU-målet om 65% materialgjenvinning” og la vekt på at “vi står overfor en endring i avfallsbransjen”. I forslaget i den nye forskriften vil Miljødirektoratet innføre et krav som også omfatter utsortering av næringsavfall. Forskriften vil innebære at både husholdninger og næringsliv må kildesortere langt mer biologisk avfall og plastavfall enn i dag.

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge publiserte i forrige uke et blogginnlegg om forskriften.

- Den sirkulære økonomien plasserer vår bransje helt i sentrum av en ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Avfallsreduksjon, økt gjenbruk og mer materialgjenvinning er grunnleggende for å sikre bærekraftig vekst. Effektiv ressursbruk med materialgjenvinning av viktige avfallsstrømmer vil i tillegg på sikt være et vesentlig bidrag til reduserte klimautslipp, skriver Strand i blogginnlegget.

Dersom forslaget blir et faktum, vil kravet på dokumentasjon på utsorterte mengder øke, i følge Miljødirektoratet. Det vil med andre ord bli krav til omfattende plukkanalyser også for næringsavfall.

- Likevel er dette ingen nye rapporteringskrav, men omfattende dokumentasjonskrav på de rapporteringene man allerede har, sier Vestli.

Behov for digitalisering


Avslutningsvis ble det diskusjon rundt utfordringene bransjen står overfor når det kommer til digitalisering. Sett i lys av økende krav til dokumentasjon og standardisering for å oppnå mer materialgjenvinning, var det enighet i bransjen at dette er noe som må jobbes med i tiden fremover.

- Det er helt klart et behov for en annen struktur på dataplattformen. Det er viktig å samle hele bransjen i forhold til å utvikle en plattform/standard, sa en av deltakerne i salen.

Flere pekte på Avfall Norge som en naturlig aktør for en bransjestandard. Strand sier at den utfordringen skal Avfall Norge ta:

- Vi skal bidra til en samlet bransje og dermed også heve kompetansen i bransjen, og er derfor en naturlig aktør som kan være med på å samordne arbeidet med digitalisering,. Et av de første tiltakene vi starter med er et digitaliseringsseminar som vi skal ha nå 16-17. januar, sier Strand.

- Her legger vi opp til mer kompetansedeling, erfaringsoverføring og innsikt i Digitalisering. Hvilke muligheter og utfordringer gir digitalisering oss som bransje og hvordan skal vi manøvrere best mulig i dette landskapet, sier Strand.

Det kom også innspill fra deltakerne om at et steg i riktig retning for en digitalisert bransje kan være standardiserte varekoder:

- Bransjen må bli enige om å standardisere varekoder; Tallene de ulike selskapene rapporterer inn må være de samme. Avfall Norge skal bidra til nasjonal statistikk - men vi må sørge for å rapportere inn likt, sa en av deltakerne i salen.

Lokal industri og samarbeid på tvers


I tillegg til faglig påfyll og diskusjon, fikk vi en bussbefaring rundt om i Mo industripark med påfølgende fagtur til en av bedriftene i industriparken. En av fagturene gikk til stålverket Celsa Nordic hvor vi fikk et innblikk i blant annet hvordan de jobber med sirkulærøkonomi i praksis.

- Det er inspirerende å se hvordan industri og samarbeid er med på å skape en sirkulær økonomi for fremtiden. Vi fikk flere tilbakemeldinger om at denne fagturen var svært nyttig og interessant å være med på, sier Strand.

Celsa Armeringsstål er lokalisert i Mo i Rana, og er den ledende produsenten av armeringsstål i Norden. Produksjonen i Mo er basert på skrap, og Celsa Armeringsstål er Norges største gjenvinningsselskap. Med en kombinasjon av vannkraft som den grunnleggende energiressurs, har Celsa Armeringsstål en høy miljøprofil.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter