Bransjen satser på digitalisering

Vi har arrangert vårt første digitaliseringsseminar, og nå etablerer vi et nettverk for digitalisering. - Det er et stort behov for å ha en arena hvor man kan dele tverrfaglig kunnskap!
Av: Mona Sæther | Publisert: 28. januar 2019

Tidligere i januar arrangerte Avfall Norge sitt første digitaliseringsseminar. Det vakte stor interesse hos bransjen og trakk over 70 deltakere, hvor mer enn halvparten var ledere eller mellomledere.

Programmet besto av forelesere fra IKT Norge, NHH og PwC og konkrete caser fra medlemmer og andre som har satset på digitalisering.

Tilbakemeldinger under og etter seminaret viser tydelig at det er et behov for mer kunnskap rundt digitalisering på alle nivå i bransjen. Man er særlig opptatt av hvordan man tilrettelegger for digitalisering i bedriften, og hva det vil si i praksis.

Et konkret punkt som medlemmer tok opp var utfordringene med å kommunisere rundt behovet for digitalisering og tjenesteutvikling til interne og eksterne interessenter. Deltakerne på seminaret gir også uttrykk for et stort behov for å få kunnskap om praktiske og konkrete tiltak og caser, og hvilke teknologiske virkemidler som kan benyttes til å gjøre sentrale endringer og forbedringer i forretningsmodellen og den daglige virksomheten.

- Vi skal tilrettelegge for at medlemmene kan inkludere sentrale interessenter på tilsvarende seminarer i regi Avfall Norge for å lettere skape felles forståelse for muligheter og utfordringer som digitalisering representerer, sier leder for medlem og marked i Avfall Norge, Silje Rosenlund. 

- Et nytt seminar om digitalisering er allerede under planlegging, sier Rosenlund.

Nettverk for digitalisering

Nøkkelen for mer kunnskap og gjennomføring er å dele informasjon og jobbe sammen med konkrete muligheter og utfordringer. Derfor etablerer Avfall Norge nå et Nettverk for digitalisering.

- Det er et stort behov for å ha en arena hvor man kan dele tverrfaglig kunnskap. Derfor etablerer vi et nettverk for digitalisering. Det er gledelig å se at over 50 prosent av deltakerne fra seminaret er interessert i å være med i et slikt nettverk. Vi vil nå se på format og mandat og invitere i løpet av februar, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand

Medlemmenes bidrag

Avfall Norge vil igjen takke Andrè Tangen i BIR for arbeidet med digitaliseringsseminaret, og som en støttespiller i satsingen på digitalisering.

- Å involvere medlemmer i utviklingen av arrangementer, prosjekter og satsinger er sentralt i vårt arbeid, da vi har flere medlemmer med spisskompetanse innen ulike fagfelt. Det skaper merverdi og gir medlemmene mulighet til å bidra i utviklingen av bransjen i sin helhet, og vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt om det er noe spesifikt de ønsker å bidra med, sier Rosenlund

- Det er flott at Avfall Norge nå har kommet godt i gang med digitaliseringsarbeidet, og jeg ser frem til å bidra mer i utviklingen av dette fremover, sier Andrè Tangen, Digitaliseringsansvarlig i BIR, som også sitter i styret i Avfall Norge. 

Her kan du se programmet på årets seminar og finne presentasjonene som er blitt godkjent til publisering: https://avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/digitaliseringsseminar

Her kan du finne andre nettverk og faggrupper i Avfall Norge: https://avfallnorge.no/medlem