Bransjen vil ha økt fokus på rett håndtering av batterier

Brukte batterier kastes feilaktig i restavfallet, dette gir stor og unødvendig brannrisiko.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 3. april 2019 | Fagområde: Farlig avfall

Avfall- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer med at brukte batterier feilaktig kastes i restavfallet. Dette gir stor, og unødvendig, brannrisiko i hele returstrømmen for brukte batterier – i avfallsbeholdere, på utsalgssteder der brukte batterier kan leveres inn, under avfallstransport og på gjenvinningsanleggene.

Har gått sammen om informasjonsskriv

Flere hovedorganisasjoner, landsforeninger og bransjeorganisasjoner har gått sammen å spre informasjon til forbrukere og næringsliv for å bidra til at brukte batterier håndteres på en riktig måte.

-->Last ned informasjonsskrivet

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppstår det over 40 branner i avfalls- og gjenvinningsanlegg hvert år. En stor andel av brannene begrunnes med at batterier kastes i restavfallet.

Kan bli til nye metaller

Brukte batterier inneholder verdifulle metaller som kan gjenvinnes. I Norge har vi gode innsamlingsordninger og egne retursystemer for brukte batterier. Disse systemene er etablert for å sørge for både trygg håndtering og effektiv gjenvinning av batteriene.

Felles råd:

  • Ikke kast brukte batterier i restavfallet.
  • Unngå å samle opp for store mengder batterier.
  • Forbrukere bør sørge for regelmessig levering til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket.
  • Alle virksomheter bør sørge for gode oppsamlingssystemer, og at brukte batterier hentes jevnlig.

Vi oppfordrer til at alle har gode systemer og rutiner for oppbevaring og innsamling av brukte batterier og alle andre avfallsfraksjoner. Dette er bra for miljøet og gjør gjenvinningsbransjens jobb tryggere.

Avfall Norge oppfordrer sine medlemmer til å dele informasjonsskrivet til sine samarbeidspartnere og i andre relevante kanaler.

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691