Kartlegging av avfallsstrømmer i gang på Bali

CLOCC er i gang med å kartlegge avfallsstrømmer i Tabanan på Bali. Formålet er å utvikle et fungerende avfallssystem i provinsen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. august 2022

Undersøkelsen er en større datainnsamling og analyse av avfallstrømmer fra forretninger og husholdninger i Tabanan-provinsen på Bali.

Datainnsamlingen er en del av CLOCCs program på Bali, da første steg for å utvikle gode avfallsplaner er å vite hvor mye avfall som genereres, ulike avfallstyper, hvordan det behandles, og hvor mye som havner i naturen.

Et tilsvarende studie i CLOCCs andre prosjekt i Indonesia, i Banyuwangi-regionen, fant at 78 prosent av avfallet fra Banyuwangi-provinsen, eller 666 tonn daglig, faller utenfor det offentlige avfallssystemet. Dette havner i naturen via elveløp, dumping eller brenning.

Kartleggingen i Tabanan gjøres i samarbeid med InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Avfall Norges lokale partner, og Udayana University på Bali. CLOCCs deltakere på Bali og myndigheter tilknyttet avfallshåndtering foretar kartleggingen, med hjelp av profesjonelle fra universitetet.

- Dette bidrar til å gi eierskap og oppmerksomhet rundt problemet med forsøpling og avfallshåndtering blant lokale myndigheter og interessenter, sier Sigve Ånderå, programdirektør i CLOCC.

Data og informasjon om avfallsstrømmer i Indonesia er svært mangelfull. Kartlegging er derfor et must. CLOCCs målsetting er å bygge opp forsvarlig avfallshåndtering i partnerland, og på sikt øke resirkuleringsgraden.

I kartleggingen som nå gjøres i Tabanan brukes “Waste Wise Cities Tool”, et verktøy utviklet av FN Bosetningsprogram (UN-Habitat). Dette er et syvtrinns verktøy utviklet for å bistå byer med å innsamle data om avfallshåndteringen, slik at de kan identifisere effektive politiske inngrep og investeringer i infrastruktur.

- Å ha omfattende tall på avfallsgenerering, avfallshåndtering og forsøpling er nødvendig for å kunne etablere et godt avfallssystem. Det trengs oversikt over dagens situasjon for å kunne ta strategiske valg og etablere et nytt system, sier Ånderå.

Dette er CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC har foreløpig startet samarbeidsprosjekt med to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter