Stor interesse for CLOCC i India

Første workshop i India er gjennomført. - Vi ser at både den teknologiske og organisatoriske kompetansen vi har i Norge er etterspurt, sier Sigve Ånderå, programdirektør i CLOCC.

Av: Stine Thorp | Publisert: 19. desember 2022

I starten av desember ble en tre dager lang workshop som introduserte CLOCCs program gjennomført i delstaten Tamil Nadu i det sørlige India.

Workshopen ble arrangert av CLOCC og samarbeidspartnerne Hand in Hand India, Hand in Hand Sweden, International Solid Waste Association, Institute of Chartered Waste Managers og Ambire Global.

Deltakere var lokalpolitikere og byråkrater fra en rekke små og mellomstore kommuner og byer, og statlige og nasjonale organisasjoner som er involvert i avfallshåndtering eller planlegging av avfallshåndtering langs kysten mellom storbyene Chennai og Puducherry.

- Vi jobber ikke i storbyer, men i mindre kommuner og byer. Det er interessant å se at disse ikke bare er opptatt av de praktiske systemene for avfallshåndtering, men at de er vel så interessert i å høre om måten norske kommuner samarbeider om avfallshåndtering, sier Sigve Ånderå, som var CLOCCs representant under workshopen.

I ukene fremover vil organisasjonen Hand in Hand India besøke alle kommuner og bysamfunn langs kystlinjen og finne ut hvilke som ønsker å gå videre i prosjektet.

Deretter vil det igangsettes datainnsamling som skal avdekke avfallssituasjonen i de ulike områdene i dag, for å finne en “baseline” for avfallshåndtering.

ØNSKER KONTROLL
ØNSKER KONTROLL: I dag mangler mange av kommunene og byene i delstaten skikkelige avfallssystem. Ønsket om å få det på plass er stor. Foto: Avfall Norge

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC er i gang med samarbeidsprosjekt i to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • Høsten 2022 starter et samarbeidsprosjekt med Hand in Hand India og Hand in Hand Sweden i delstaten Tamil Nadu.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

MER INFO: Cloccglobal.org

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter