CLOCC lanserer rapport for avfallshåndtering i Indonesia

Undersøkelsen, som ble gjennomført av Avfall Norges internasjonale prosjekt Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), for å undersøke avfallsgenerering og håndtering, fant at 78% av avfallet i Banyuwangi faller utenfor avfallshåndteringen.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 10. januar 2022 | Fagområde: Marin forsøpling

Banyuwangi er et av områdene i Indonesia hvor CLOCC arbeider for å forbedre avfallshåndteringen. CLOCC samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner, for å bygge kapasitet innenfor avfallshåndtering og utarbeide bærekraftige og effektive avfallsplaner.

Undersøkelsen fant at 853 tonn avfall genereres daglig i regionen Banyuwangi, som ligger på Øst-Java, med en befolkning på 1,7 millioner. Over 78% av avfallet havner utenfor avfallshåndtering, og graves ned, brennes, eller havner på uformelle fyllinger eller vannveier.

Indonesia har satt mål om å redusere plastforsøpling med 70% innen 2025. Dette krever forbedringer i avfallshåndteringen i mindre byer og rurale områder, hvor 72% av plastforurensningen stammer fra.

666 tonn daglig havner i naturen

Undersøkelsen fant at over 666 tonn avfall daglig havner i naturen. Analysene fastslo at 15% av alt avfallet som genereres er plast. Dette utgjør 48 500 tonn årlig. Omtrent 20 000 tonn årlig innsamles for resirkulering eller håndtering. De resterende 28 500 blir ikke håndtert, og kan havne i naturen.

Ved å kombinere disse funnene med andre gjennomførte undersøkelser, estimerer CLOCC at omtrent 4500 tonn plast årlig havner i vannveier, og mest sannsynlig i havet. 7000 tonn dumpes eller graves ned på land, og 16 500 brennes åpent.

For å vurdere materialgjenvinning, ble den formelle og uformelle resirkuleringsindustrien analysert. Omtrent 16 500 tonn plast er estimert til å brennes uten energigjenvinning. Resirkulering av denne plasten ville ha redusert CO2 utslipp tilsvarende 58 000 tonn årlig.

Undersøkelsen fant at den største avfallsfraksjonen er organisk, som nesten utgjør 75% av avfall fra husholdninger og næring. Plast utgjør 15%.

90% kan gjenvinnes

Undersøkelsen fant at 90% av avfallet kan gjenvinnes gjennom resirkulering eller kompostering. Nettverket av aktører som arbeider med gjenvinning og avfallshåndtering spiller en vital rolle, og må støttes videre.

På bakgrunn av dette konkluderer CLOCCs rapport at området har et stort potensial for å forbedre avfallshåndteringen og redusere lekkasjen av plast til havet.

Rapporten anbefaler en integrert tilnærming for å overkomme Banyuwangis barrierer og utfordringer innenfor avfallshåndtering, med fokus på fysiske- og styringsrelaterte aspekter, samt integrering av alle interessenter i prosesser og planlegging.

CLOCC benyttet metoden Waste Wise Cities Tool (WaCT), utviklet av FNs bosetningsprogram for å standardisere hvordan byer rapporterer på avfallsinnsamling og håndtering.

Avfall Norge tror at gjennom å etablere et solid datagrunnlag for avfallsgenerering og håndtering, har CLOCC og partnere i samarbeid med lokale myndigheter og interessenter i Banyuwangi et godt utgangspunkt for å utvikle bærekraftige og effektive planer for avfallshåndtering.

Les hele rapporten nedenfor: