- Kampen mot marin forsøpling starter på land, og helt lokalt

Programdirektør i CLOCC, Sigve Ånderå, understreket betydningen av å involvere lokale krefter da han fortalte om CLOCCs arbeid for å etablere avfallshåndtering i Indonesia og India til deltakerne på ISWAs globale avfallskonferanse.

Av: Stine Thorp | Publisert: 30. september 2022

CLOCC var til stede for å fortelle om sine pågående prosjekt i de indonesiske regionene Banyuwangi og Tabanan (Bali) under avfallskonferansen til ISWA (International Solid Waste Association) i Singapore i september. Konferansen er en viktig møteplass for representanter fra hele den globale gjenvinningsbransjen.

STOR INTERESSE
Det var stor interesse for Sigve Ånderås innlegg om CLOCCs fokus på lokal engasjement i arbeidet med å bygge opp avfallshåndteringssystem i regioner som mangler dette.


- Vår tilnærming til å redusere marin plastforsøpling er å etablere bærekraftige og sirkulære avfallssystem i områder der mye avfall på avveie havner i naturen og havet. For å få til det, er det viktig å involvere alle relevante lokale krefter: politikere og myndigheter, næringsliv og organisasjoner, sier Ånderå.

- I likhet med mange andre regioner i Indonesia har Banyuwangi og Tabanan store avfallsproblemer og snart fulle deponi. Det haster med å få på plass bedre avfallshåndtering.

I Banyuwangi er CLOCC i siste fase av å ferdigstille en sirkulær avfallsplan. Neste fase er implementeringsstøtte. I Tabanan på Bali er prosjektet i første fase, som går ut på å kartlegge avfallssituasjonen - dvs. finne ut hvor mye avfall som genereres, hvordan det håndteres, hvor mye som havner på avveie osv.

På scenen sto også prosjektleder Mochamad Satya Oktamalandi fra InSWA (Indonesia Solid Waste Association), og i tillegg fortalte Aditi Ramola, teknisk direktør i ISWA, om CLOCCs planer og arbeid i India.

Syv steg til suksess

Anne Scheinberg, ekspert i integrering av uformell sektor i avfallshåndteringen i utviklingsland, forklarte nærmere om CLOCCs arbiedsmetode; Integrated Sustainable Waste Management (ISWM). ISWM følger en syvtrinns prosess for en bred integrering av ulike interessenter i avfallsplanleggingen.

- Bred integrering av lokalsamfunn er viktig for å finne en løsning som er tilpasser lokal kontekst og har lokalt eierskap, slik at systemet vil kunne fungere i praksis og vedlikeholdes over tid, sier Oda Korneliussen, prosjektkoordinator i CLOCC.

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC har foreløpig startet samarbeidsprosjekt med to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter