CLOCC søker kursholdere og mentorer

Avfall Norges ønsker å engasjere bransjens dyktige fagpersoner i vårt internasjonale bistandsarbeid for å bekjempe marin forsøpling i Indonesia.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 2. juli 2020 | Fagområde: Marin forsøpling

Avfall Norge er i gang med prosjektet CLOCC- (Clean Oceans Through Clean Communities), og søker kursholdere som kan bidra med å dele norsk avfallskompetanse til lokale myndigheter i Indonesia.

Avfall Norge planlegger å gjennomføre flere kurs så snart situasjonen tillater det. På grunn av Covid-19 vil det første kurset i høst bli gjennomført digitalt over tre dager.

Vi er godt i gang med å spille inn flere av foredragene digitalt. Med dette håper vi å kunne gjennomføre kurset i august. Enkelte foredrag vil også kunne gjennomføres live via Zoom eller Teams.

Håper på å kunne reise til Indonesia

Vi håper også at vi har mulighet til å gjennomføre kurset i Indonesia før jul dersom situasjonen rundt Covid-19 tillater det, og deretter holde 5-10 kurs pr år. Dette kurset vil ha en varighet på ca én uke, og i tillegg er det aktuelt med oppfølging og rådgivning i etterkant av kurs.

For hvert kurs ønsker vi sette sammen et team av kursholdere, med en kombinasjon av innleide konsulenter og andre dyktige fagfolk fra avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Dersom du har muligheten til å være én av våre kompetente kursholdere, håper vi du har anledning til å bli med på flere kurs.

Alle kurs vil foregå på engelsk. Oppdraget er lønnet.

Det er ingen søknadsfrist, løpende registrering og opptak etter behov, avhengig av prosjektets fremdrift.

Dette ser vi etter

- Du jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge

- God formidlingsevne på norsk og engelsk

- Du ønsker å dele din kunnskap kunnskap og bidra som mentor i et internasjonalt nettverk.

Vi søker personer som har dyp forståelse og kunnskap om minst ett av temaene nedenfor innen utvikling av planer for avfallshåndtering:

 • Kommunikasjonsstrategier og bevisstgjøring
 • Avfallsplaner planlegging og drift
 • Sorterings- / behandlingsalternativer og operasjoner
 • Bærekraftig finansiering av avfallshåndtering
 • Lov om avfallshåndtering (inkludert lokale vedtekter, reguleringer og håndheving)
 • Strategier for avfallsreduksjon
 • Gjenvinnings- og verdikjeder, med særlig fokus på plast
 • Behandlingsalternativer for organisk avfallsbehandling
 • Forbrenningsteknologier (inkludert pyrolyse, co-prosessering, biokull eller annet)
 • Behandling av farlig avfall
 • Deponering (og sanitæranlegg)
 • EPR-ordninger

Slik søker du

Send inn søknad gjennom vårt søknadskjema. Vi vil også ha behov for at du ettersender din CV til sigve.andera@avfallnorge.no

Vi gleder vi oss til å høre fra deg!

Kursholdere rekruttert gjennom denne ordningen vil kun bli tilbudt “non-profit” kontrakter, det vil si at prosjektet vil maksimalt kunne refundere faktiske kostnader inkludert lønn.

Konsulenter som ønsker å bli med på kommersielle vilkår må levere tilbud innen 20. august, se utlysning her.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter