Lukk søk

CLOCC søker kursholdere og mentorer

CLOCC (Clean Oceans Through Clean Communities) prosjektet søker kursholdere og mentorer til kapasitetsbygging i avfallssektoren i Indonesia og India. Vi ønsker å engasjere dyktige fagfolk fra bransjen til å dele av sin kunnskap.

Av: Mona Sæther | Publisert: 10. februar 2020 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling

I første rekke for å holde kurs, men det er også et mål på sikt å bygge nettverk for kunnskapsdeling, både på personlig nivå og mellom bedrifter eller kommuner.

Vi ser etter kursholdere som kan oppfylle følgende krav:

 • Sterk motivasjon og interesse for å dele kunnskap og internasjonalt nettverk,
 • Tilgjengelighet for minst to treninger (hver trening varer en uke) per år, og for støtte / nettverksdeltakelse mellom treninger,
 • Flytende i engelsk, kunnskap om Bahasa Indonesian er en fordel,
 • Erfaring i utviklingsland, spesielt Sør- / Sørøst-Asia, er en fordel
 • Dyp forståelse og kunnskap om minst ett av temaene nedenfor:
  • Utvikling av planer for avfallshåndtering, inkludert:
   • kommunikasjonsstrategier og bevisstgjøring
   • samlingsplaner planlegging og drift
   • sorterings- / behandlingsalternativer og operasjoner
   • bærekraftig finansiering av avfallshåndtering.
   • lov om avfallshåndtering (inkludert lokale vedtekter, reguleringer og håndheving)
   • strategier for avfallsreduksjon
  • Gjenvinnings- og verdikjeder, med særlig fokus på plast
  • Treatment Alternativer for organisk avfallsbehandling
  • Forbrenningsteknologier (inkludert pyrolyse, co-prosessering, biochar eller annet)
  • Treatment Behandling av farlig avfall
  • Deponering (og sanitæranlegg)
  • EPR-ordninger

Hvis dette ser interessant ut for deg og ditt selskap, gleder vi oss til å høre fra deg. For å søke, vennligst fyll ut følgende spørreskjema.


For mer informasjon - les mer her!

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694