Sponser studenter som skal jobbe mot marin forsøpling

CLOCC starter samarbeid med anerkjent universitet i Indonesia. Målet er å bygge kompetanse på avfallshåndteringssystem.

Av: Stine Thorp | Publisert: 16. juni 2022
PLASTPROBLEM: Manglende avfallssystemer gjør at Indonesia oversvømmes av marin forsøpling. Foto: Unsplash


CLOCC, Avfall Norges bistadsprosjekt, har inngått partnerskap med University of Airlangga i Surubaya i Indonesia.

Målet med partnerskapet er å etablere forskning og utvikle kompetanse på hvordan man utvikler og implementerer avfallshåndtering i lokalsamfunn, og dette blir også temaet to utvalgte studenter skal skrive masteroppgave om.

De to studentene, som tar en Master of Environmental Health ved universitetet, sponses med inntil 50 000 kroner for å kunne gjennomføre forskningen som trengs.

Vil styrke lokal forståelse og kompetanse

CLOCC håper samarbeidet med University of Airlanga vil styrke den lokale kompetansen på avfallshåndtering, og bidra til å sikre at CLOCC-prosjektene i Indonesia når sine mål.

Et viktig aspekt vil også være å jobbe mot forskjellige interessenter - både politikere, virksomheter og organisasjoner - og skape forståelse for at det trengs systemendring slik at bærekraftige avfallshåndteringssystemer kan implementeres.

Samarbeidet er utviklet og implementert av Avfall Norge, og InSWA, Indonesia Solid Waste Association.

Slik arbeider CLOCC

Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) er et prosjekt som jobber for å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering. Prosjektet har som mål å:

  • inngå samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer.
  • lage et opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.
  • bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.
  • bidra til nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.

Prosjektleder er Avfall Norge, hovedpartner er ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner. Andre samarbeidspartnere er InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTEMIQ. Les mer om CLOCC her

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter