Pangstart for avfallsprogram på Bali

Avfall Norges internasjonale bistandsprosjekt CLOCC har lansert sitt andre program i Indonesia.

Av: Stine Thorp | Publisert: 21. april 2022

CLOCC har startet samarbeid med regionen Tabanan på Bali i Indonesia. Regionen med ca. 460 000 innbyggere og mye turisme mangler i stor grad et offentlig avfallssystem, og mye avfall ender opp i naturen eller uformelle deponier og dumpesteder.

Det ønsker lokale politikere å gjøre noe med. Det er stort engasjement for å forbedre kommunens avfallshåndtering.

CLOCCs program i Tabanan har som mål å utvikle en bærekraftig avfallsplan for regionen, og også øke kapasiteten på avfallshåndteringen. Dette skal gjøres i tett samarbeid med lokale interessenter.

- CLOCC skal fasilitere og bistå prosessen, men avfallssystemet skal avgjøres og utvikles lokalt. Det er viktig for CLOCC at avfallssystemet er tilpasset lokale forhold, ønsker og behov, sier programdirektør i CLOCC, Sigve Ånderå.

I løpet av de neste 1-2 årene skal det meisles ut et avfallshåndteringssystem for Tabanan. Foto: INSWA


Stort engasjement på første workshop

CLOCCs lokale partner InSWA (Indonesia Solid Waste Association) er også involvert i programmet, som hadde sin første workshop i starten av april. Deltakerne besto av representanter fra lokale myndigheter og organisasjoner, landsbyrepresentanter og private aktører.

Workshopen markerte startskuddet for programmet, og fokuserte på bevisstgjøring om avfallshåndtering, bærekraftig avfallshåndtering og inkludering av en bred rekke interessenter. Formålet var å skape engasjement og deltakelse rundt CLOCC-programmet.

I løpet av 1-2 år skal programmet utvikle en avfallsplan for Tabanan. CLOCC har allerede et lignende program i regionen Banyuwangi på Java som nå nærmer seg sluttfasen. Tabanan skal følge den samme prosessen.

Nå starter det omfattende arbeidet med å hente inn data om avfallssituasjonen i regionen i dag, slik at man kan finne en “baseline” for avfallshåndtering.

Les mer om CLOCC her: CLOCCglobal.org

Fakta om CLOCC

  • Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) jobber for å redusere marin forsøpling fra utviklingsland ved å bedre avfallshåndteringen lokalt.
  • CLOCC har som mål å bidra til å skape bærekraftige og sirkulære lokalsamfunn, grønne jobber og grønne forretningsmuligheter. Dette skal gjøres ved å støtte utvikling og implementering av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner.
  • CLOCC har foreløpig startet samarbeidsprosjekt med to regioner i Indonesia; Banyuwangi og Tabanan. Førstnevnte har ca. 110 000 innbyggere, sistnevnte har ca. 460 000.
  • CLOCC er finansiert av NORAD, med Avfall Norge som prosjekteier.
  • CLOCCs samarbeidspartnere er ISWA (International Solid Waste Association), InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTMIQ.

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter