CLOCC vil redusere marin forsøpling fra utviklingsland

NORAD-prosjektet, Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) er allerede i gang. Sigve Ånderå er engasjert som prosjektleder.

Av: Avfall Norge | Publisert: 14. juni 2019

Om CLOCC

Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) har som formål å redusere marin forsøpling fra utviklingsland gjennom å bidra til å bedre avfallshåndteringen lokalt. Dette skal gjøres ved å støtte utviklingen av bærekraftige avfallsplaner i utvalgte regioner og implementeringen av disse.

Prosjektet er rettet mot land som er kvalifisert til motta offisiell utviklingsbistand (ODA - Official Development Assistance) definert av OECD. Prosjektet er bygget opp omkring arbeidspakker med intensiv-treningsprogrammer, mentorbistand fra internasjonale eksperter og målrettet småskala prosjektstøtte. I 2019 skal prosjektmetoden testes ut og prosjektplan for perioden 2020-2022 fastlegges.

Sigve Ånderå er engasjert som prosjektleder og kommer fra en lang karriere innen internasjonal bistand, med erfaring fra både humanitært og langsiktig utviklingsarbeid. Han har også et sterkt miljø- og klimaengasjement. Sigve har blant annet jobbet i Mosambik, Kongo og Filippinene, i tillegg til oppfølging av prosjektporteføljer i flere andre land i Afrika og Latin Amerika. Han vil fokusere på internasjonal utvikling og oppbygging av velfungerende avfallshåndteringssystemer. Programmet har som formål å forebygge og redusere marin forsøpling og plast i havet i spesielt utsatte områder.

- Avfall Norge har fått en stor mulighet til å bidra med vår bransjes kompetanse internasjonalt gjennom samarbeidet med NORAD. Samtidig er dette et nytt arbeidsområde for oss, og det er veldig betryggende å ha fått Sigve inn som prosjektleder. Han har lang erfaring med internasjonalt arbeid og bistand som er avgjørende i dette prosjektet. Hans forståelse for sirkulær økonomi og avfallssressursenes bidrag til verdiskaping gir en viktig tilleggsverdi i prosjektet, forteller Nancy Strand, administrerende direktør for Avfall Norge.

Utvikling og oppbygging av velfungerende avfallshåndteringssystemer

- Det er en stor mulighet å få kombinere lang erfaring fra internasjonal bistand med relativt ny kunnskap fra en MBA i sirkulær økonomi inn i et helt nytt prosjekt. Plastforsøpling er et veldig stort og synlig problem som det haster å gjøre noe med, og det blir spennende å få jobbe med det i en organisasjon hvor man blir en del av et faglig miljø og nettverk. Det blir helt sikkert utfordringer knyttet til det å klare å utnytte og tilpasse den kompetansen til ny kontekst o g kultur, og spennende å linke avfallshåndtering til muligheter i sirkulær økonomi og nye verdikjeder, sier Sigve Ånderå, prosjektleder for NORAD-prosjektet Clean Ocean through Clean Communities. (CLOCC)

Fakta om Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC)

 • Prosjektleder Avfall Norge. Samarbeidspartnere: ISWA med flere.
 • Varighet fra desember 2018 til juni 2022, totalt støttebeløp NOK 40 millioner
 • Første år er en utrednings- og forberedelsesfase, 2020-2022 utgjør implementeringsfasen.
 • Prosjektet har som mål å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering.
 • Det skal velges områder og inngås samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer:
  • Opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.
  • Bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.
  • Oppstartstøtte til implementering av avfallsplanen, herunder prosjekter for økt utnyttelse av innsamlet avfall til høyest mulig verdi.
 • Nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.
 • I pilotfasen planlegger prosjektet å jobbe med Indonesia. Andre land i sør-øst Asia som Vietnam, Kambodsja og India er sammen med land i Afrika aktuelle for ekspansjon i implementeringsfasen.


Utarbeidelse av kriterier for deltakelse (geografisk, økonomisk mm), resultat rammeverk (herunder måleparametre), samt oppdatert prosjektplan med egen risikoanalyse, skal utarbeides innen 31. oktober 2019.

Møt Sigve på Årskonferansen

Du kan bli bedre kjent med Sigve og prosjektet på Avfall Norges årskonferanse. Han vil være tilgjengelig for å svare på dine spørsmål fra Avfall Norge sin stand, tirsdag 18.juni (modul 50-51).

Kontakt oss

Sigve Ånderå

Prosjektleder | Project manager CLOCC
Avfall Norge
Telefon:  40408694