Danmark strømlinjer avfallsinnsamlingen

Ny avfallsreform er vedtatt i Danmark. Den inneholder blant annet en politisk målsetning om å strømlinje innsamlingen og sortering av husholdningsavfallet og husholdningslignende avfall fra privat næring.

Av: Mona Sæther | Publisert: 8. januar 2021

Skal samle inn 10 fraksjoner

I den nye reformen ligger det blant annet krav om at kommunene skal samle inn 10 avfallsfraksjoner fra husholdningene: mat, papir, papp, metall, glass, plast, tekstilavfall samt drikke- og matkartonger, restavfall og farlig avfall.

De nye kravene blir gjeldene fra 01. juli 2021, med unntak av tekstilavfall som blir gjeldende fra 2022.

Merking av avfallsbeholdere

Det blir også krav til kommunene om å merke avfallsbeholderne med merkeordningen fra det felles piktogramsystemet som er utarbeidet av Dansk avfallsforening. Den samme merkeordningen Norge har adoptert i sitt system.

I tillegg må innsamling av offentlige og private bedrifters avfall strømlinjeformes, f.eks. med krav til bedrifter om å sortere husholdningsavfall etter samme sorteringskriterier som husholdninger. Imidlertid vil disse kravene ikke tre i kraft før slutten av 2022.

Veiledning til kommunene

Miljøstyrelsen i Danmark har i forbindelse med dette utarbeidet to veiledninger for kommunene som skal bidra til målsetningen om mer avfall til materialgjenvinning og mindre til forbrenning: