Nominer dine kandidater innen 15. april!

Tradisjonen tro skal vi dele ut priser under Avfall Norges Årskonferanse, som går av stabelen 9. juni. Vinneren stikker av med et gavesjekk på 10.000 kr!

Av: Cecilie Lind | Publisert: 12. april 2021

Nominering og prisutdeling

Hvert år deler Avfall Norge ut Innovasjonsprisen, Kommunikasjonsprisen og Gründerprisen

Hvordan deles prisen ut?

Hvert år begrunner juryen sitt valg av vinner. Nominerte presenteres underveis i Avfall Norges årskonferanse og vinner annonseres mot slutten. Begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.


Send inn kandidater innen 15. april


Alle prisene består av et diplom og en gavesjekk på kr. 10.000,-.


Innovasjonssprisen og Gründerprisen

Innovasjonsprisen og Grunderprisen skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi og økt bruk av resirkulerte råvarer.

Prisene kan vinnes for teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter.

Juryen prioriterer nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og som har overføringsverdi til andre aktører. En trippel bunnlinje har også betydning i vurderingen.


Hvem kan få innovasjonsprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Private eller offentlige/kommunale bedrifter
 • Leverandører og rådgivere
 • Universiteter, studenter
 • Miljøer og samarbeidsteam som arbeider med innovasjon innenfor avfall og gjenvinning, resirkulerte råvarer eller ressursutnyttelse.
 • Definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.
 • Fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen

Vurderingskriterier

 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Bidrag til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen
 • Bidrag til økt samfunnsansvar, i forhold til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Innovasjonsgrad
 • Brukervennlighet
 • Formidlingsevne


Hvem kan få Gründerprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Start-ups
 • Studenter innenfor entreprenørskap
 • Grupper som jobber med et nytenkende prosjekt/gründeride innenfor avfall og gjenvinning eller den sirkulære økonomien

Vurderingskriterier:

 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Bidrag til nytenkning innen avfalls og gjenvinningsbransjen samt utvikling av bransjen
 • Bidrag til økt samfunnsansvar, i forhold til den sirkulære økonomien, herunder nivået av samarbeid mellom aktører i verdikjeden og fokus på ressursutnyttelse
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Innovasjonsgrad
 • Brukervennlighet
 • Formidlingsevne


Kommunikasjonsprisen

Avfall Norges kommunikasjonspris skal belønne innsats som har bidratt til en eller flere av følgende:

 • Forbedret holdninger og interesse for sirkulærøkonomien blant eksterne målgrupper gjennom helhetlig og tydelig budskap samt gode historier
 • Endret/forbedret atferd hos forbrukere og kunder knyttet til for eksempel materialgjenvinning, gjenbruk, avfallsreduksjon etc.
 • Økt kunnskap og kompetanse om bransjen gjennom et helhetlig og tydelig budskap og gode historier
 • Bidratt til god kommunikasjon gjennom samarbeid i eller utenfor bransjen

Hvem kan få kommunikasjonsprisen?

 • Enkeltpersoner
 • Private eller kommunale bedrifter
 • Fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen.
 • Leverandører og rådgivere
 • Universiteter, studenter
 • Miljøer som har gjennomført kommunikasjonsarbeid som er knyttet til overnevnte punkter.
 • Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.

Vurderingskriterier:

 • Effekt og resultater
 • Nytenkning og kreativitet
 • Design
 • Kostnadseffektivitet
 • Bruk av ny teknologi

Dersom du har vedlegg til nomonasjonen må disse sendes til:

Vedlegg til Innovasjonsprisen og Gründerprisen sendes til anna@avfallnorge.no

Vedlegg til Kommunikasjonsprisen sendes til mona@avfallnorge.no

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267