Lukk søk

Den Magiske fabrikken er vinner av Innovasjonsprisen 2016!

Gratulerer til Vesar, Lindum og Greve biogass.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 8. juni 2016

Den Magiske fabrikken er et samarbeid mellom Vesar, Lindum og Greve biogass og leverer på nytekning, utvikling og samfunnsansvar gjennom nye måte å bruke gjødsel og gjødselsvann i utvinningen av biogass.

I kombinasjon med tett samarbeid med bønder i nærområdet og transportnæringen, samt fokus på kunnskapsformidling som er viktig for bransjens utvikling, gir det en stor læringsnytte og overføringsverdi til andre deler av bransjen.
 
Det er store forventninger og optimisme i landbruksnæringen knyttet til det å være en del av det grønne skiftet i Vestfold, få ta del i en sirkulær økonomi og ikke minst få bidra til store utslippsreduksjoner.
 
Ved hjelp av Den Magiske Fabrikken vil bøndene i Vestfold produsere den mest klimavennlige maten i Norge i 2016 og Regjeringens klimamålsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal benyttes til biogassproduksjon innen 2020 nås allerede i 2016 i Vestfold.
 
Når det gjelder kontrakter med transportnæringen vil biogass tilsvarende 4 millioner liter diesel fra Den Magiske Fabrikken gå som drivstoff til busser i Vestfold og Grenlandsområde.
 
Den Magiske Fabrikken har ikke bare et treffende navn, det er et perfekt eksempel på den sirkulære økonomien, på nytenkning og et eksempel til etterlevelse!