Derfor må vi koble avfall og bistand

Avfallshåndtering er essensielt for å redusere klimautslipp og marin forsøpling. Norge har mye å bidra med internasjonalt.

Av: Stine Thorp | Publisert: 4. april 2022

8. april arrangerte Avfall Norge et seminar med Norad, Innovasjon Norge, Eksfin og Norfund som så på hvordan Norge ved hjelp av kompetanse, teknologiløsninger, eksport, investeringer, finansiering og bistand kan bidra til å redusere det globale avfallsproblemet.

Her kan du se seminaret

Stort globalt forsøplingsproblem

40-50 prosent av verdens befolkning lever uten fungerende avfallshåndtering. Dette gjør at store mengder søppel havner i havet, og drivhusgasser fra søppeldynger og søppelbrenning står for minst to ganger så store utslipp som den globale flytrafikken.

Skal vi klare å redusere klimautslipp og marin forsøpling er det essensielt å få på plass skikkelig avfallshåndtering der det ikke finnes i dag. Dette vil ha positiv effekt både på natur, helse, sysselsetting og næringsliv.

Forsøpling og fattigdom henger gjerne sammen. Hovedutfordringen er derfor at det er vanskelig å finne finansiering til avfallshåndtering. Her ligger det potensielle muligheter for investeringer og kompetanseoverføring fra den norske avfallsbransjen, og eksportmuligheter for norsk miljøteknologi. Seminaret så også på hvordan utviklings- og klimabistand kan brukes til å utløse investeringene som trengs.

Slik arbeider CLOCC

Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) er et prosjekt som jobber for å redusere utslipp av plast til havet gjennom forbedret avfallshåndtering. Prosjektet har som mål å:

  • inngå samarbeid med lokale myndigheter der plastforsøpling til hav er utbredt, og hvor det samtidig er vilje og potensiale for forbedringer.
  • lage et opplæringsprogram med fokus på systemforståelse og avfallsplaner.
  • bistå i utarbeidelse og iverksettelse av lokalt tilpassede avfallsplaner.
  • bidra til nettverksbygging for deltakere fra ulike geografiske områder og andre relevante aktører.

Prosjektets varighet er des '18 til juni '22. Prosjektleder er Avfall Norge, hovedpartner er ISWA (International Solid Waste Association) som hovedpartner. Andre samarbeidspartnere er InSWA (Indonesia Solid Waste Association), Rethinking Recycling Academy og SYSTEMIQ. Les mer om CLOCC her

Workshop-program:

9:00 Ordstyrer Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge ønsker velkommen

9:05 Åpningsinnlegg ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

9:15 Spørsmål

9:20 Manglende globale avfallssystemer - konsekvenser og muligheter: Hva skjer i bransjen mht internasjonalisering og eksport? / Norge slutter seg til det internasjonale metan-initiativet, hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen kutte metanutslipp? Eksempel fra CLOCC (Cecilie Lind, adm. dir. Avfall Norge og Sigve Ånderå, programdirektør for CLOCC)

9:35 Bistand som katalysator: Hvordan gjøre bistanden katalytisk og utløse private investeringer i utviklingsland / Bærekraftsmålene og koblinger bistand, klima og avfall
(Jorun Nossum, underdirektør klima og miljø, seksjon hav, Norad)

9:50 Investeringer som katalysator - Norfunds oppdrag og strategi: Hva gjør Norfund innen avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi? (Ellen C. Rasmussen, executive vice president scalable enterprises, Norfund)

10:00 Hilsen fra Indonesia: Betydningen av et helhetlig avfallssystem (Todung Mulya Lubis, Ambassadør ved Indonesias ambassade i Oslo)

10:10 Spørsmålsrunde

10:20-10:40: Pause

10:40 Virkemiddelapparatet v/ Eksfin og Innovasjon Norge: Introduksjon av offentlige virkemidler og initiativ (Knut R. Sørlie, High Potential Opportunities, Innovasjon Norge og Vilde Grønn Larsen, Senior Kundeansvarlig, Fornybar energi og industri, Eksfin)

11:00 Case: Sirkulær håndtering av avfall i Indonesia: Hvordan kan norske bedrifter bidra med løsninger og teknologi? / Hvilke muligheter, utfordringer, hindringer finnes? / Fullskala industripark med mulighet for bedrifter til å demonstrere løsninger (Fredrik Bjerke Abdelmaguid, Innovasjon Norge)

11: 20 Spørsmål

Her kan du se seminaret

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Sigve Ånderå

Program director
Avfall Norge
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694