Dette er årets prisvinnere!

I går ble utstillerprisene, kommunikasjonsprisen, gründerprisen og innovasjonsprisen delt ut på Avfall Norges årskonferanse. Vi gratulerer til vinnerne!

Av: Avfall Norge | Publisert: 20. juni 2019

Hvert år deler Avfall Norge ut innovasjonsprisen og gründerprisen under årskonferansen.
I år ble frem prisvinnerne hedret under festmiddagen.

Utstillerprisene: Stort engasjement og innsats

Årets Expo var den største noensinne, og utstillerne hadde gjort en strålende innsats med stander, konsepter og aktiviteter fra alle utstillerne. Det var derfor tett løp på årets utstillerpriser.


Årets utstiller deltakerfavoritt

Namdal Ressurs vant prisen årets deltakerfavoritt.

Dette er en pris som stemmes frem av deltakerne på konferansen gjennom konferanseappen i løpet av hele konferansen.


Tydelig budskap og imøtekommende

Årets utstillerfagpris gikk til Ragn- Sells.

Fagjuryens begrunnelse:

Ragn-Sells sin stand har et sterkt og tydelig budskap. Standens oppbygning forsterker formidlingen og gjør at budskapet kommer tydelig frem. Standen scorer gjennomgående høyt på kriteriene som fagjuryen har vurdert etter og skiller seg ut. Ragn-Sells skaper engasjement og byr på aktivitet. De har mange spennende budskap, var godt bemannet og imøtekommende overfor besøkende. De presenterer mange forskjellige prosjekter og evner å formidle disse på en interessant måte. Standen er gjennomarbeidet, det er tenkt på mange detaljer og det skaper tillit til aktøren. Årets vinner har også en en fargeprofil som henger godt sammen med aktiviteten.

Kommunikasjonsprisen: Kampanje for økt materialgjenvinning

Vinneren av årets kommunikasjonspris er Avfall Sør.

Juryens begrunnelse:
Avfall Sør har gjennom en modig fremtoning gjennomført en helhetlig kampanje med et tydelig budskap. De har, med forskjellige virkemidler, også emosjonelle, differensiert på hva målgruppene trigges av for å endre atferd. Kampanjen bruker også humor som treffer målgruppen godt.

Gjennom gode målinger viser de til at kampanjen, sammen med nye sorteringsløsninger, har gitt bra resultater: Materialgjenvinningsgraden har økt fra 35 % til 40 %, innsamlet plastemballasje er doblet, nedgang av innsamlet restavfall har gått ned med 12 % for å nevne noe. De har tatt i bruk både tradisjonelle og nye, digitale kanaler for å nå bredt ut til sine målgrupper. Med humor og et budskap som spiller på at stolthet trumfer skyld, har de nådd ut til mange - de kan dokumentere med hele 14 visninger per person i innbyggerantall.

Avfall Sør sitt arbeid med å nå ut med et viktig budskap om sirkulær økonomi og hvorfor kildesortering nytter er meget gode eksempler til etterfølgelse.

Mange gode kandidater til årets Hederspriser

Juryen for årets Gründer- og Innovasjonspris mottok hele 14 gode nominasjoner.


Fiskeslam som ressurs

Årets vinner av Gründerprisen er Bioretur.

Juryens begrunnelse:
Bioretur er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis. De har bidratt til at et problem har løftet fra å være noe man dumper fra seg til å bli en ressurs og et viktig ledd i den sirkulære verdikjeden. De viser gode referanser og potensial for internasjonal overføringsverdi. I tillegg bruker de en eksisterende teknologi fra olje og gass og får dette over i en annen industri. Bioretur har etablert seg som en markedsleder i løsninger som gjør det mulig å samle og prosessere fiskeslam og skape bærekraftige produkter som Norge og verden kan dra fordeler fra.

Bestepraksis råvareutnyttelse og avfallsreduksjon

Vinner av årets Innovasjonpris er Norsk gjenvinning med New West Gipsgjenvinning AS

Juryens begrunnelse:
Norsk gjenvinning har med New West Gypsum Recycling og New West Gipsgjenvinning AS etablert en ny forretningside og en løsning på et nisjeområde som gjør at avfall går fra noe man henter og håndterer til å bli en viktig ledd i den sirkulære økonomien. De har tatt i bruk en etablert teknologi og kombinert det med sin erfaring og kompetanse med et sterkt fokus på samarbeid i verdikjeden som bidrar til en sirkulær økonomi og en beste praksis i råvareutnyttelse og avfallsreduksjon. De viser at en evig gjenvinnbar ressurs som i stor grad har havnet på norske deponier, nå har blitt løftet to hakk opp i avfallspyramiden, forblir i et kretsløp og blir til en råvare.

Vi gratulerer til alle vinnere!

Ga bort pengepremie til Medarbeiderne

Under festmiddagen besluttet Norsk gjenvinning å gi sin pengepremie på kr 10.000 til Medarbeiderne.

- Denne summen har en større betydning for et Gründerselskap enn for oss som en stor virksomhet. Vi snakker mye om løsninger og teknologi er viktig, men i den store sammenheng er det menneskene som har størst betydning, derfor ønsker vi å gi pengepremien til Medarbeiderne, sier konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen.

Årets finalekandidater:

Fagprisen utstillere: Franzefoss og Namdal Ressurs

Kommunikasjonsprisen: LOOP og Vesar

Gründerprisen: Medarbeiderne og Norwegian Plastic Recycling

Innovasjonsprisen: WasteIQ og Grønt Skifte