Digital årskonferanse i 2021

Ettersom det er stor usikkerhet knyttet til mulighetene for å gjennomføre større arrangementer neste år, har styret bedt om at Avfall Norge planlegger en digital årskonferanse i 2021.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 9. september 2020

Både det sosiale og utstillingen skal ivaretas

For å ivareta Årskonferansens funksjon som en sosial arena som samler bransjen, planlegges det å kombinere det faglige, digitale programmet, med mindre, regionale kveldsarrangementer.

Det vil også tilrettelegges for at Årskonferansen fremdeles blir en arena der utstillerne kan treffe kundene sine og bransjen får informasjon om nye produkter og tjenester fra leverandørene.

På vei mot "den nye normalen"

- Konferansen i 2021 blir et "anderledesår", samtidig som vi forbereder oss på at digital konferansedeltagelse er en del av "den nye normalen", sier administrerende direktør Cecilie Lind.

- Det blir helt sikkert en krevende omstilling, men vi gleder oss til å lære masse nytt og så er jeg sikker på at dette også åpner noen nye dører. Med en digital konferanse er jo "hele verden" innen rekkevidde, både på scenen, i salen og i utstillingen, sier Lind.

Avfall Norges Årskonferanse samler årlig rundt 1000 deltagere over 2 dager med faglig program, utstilling og sosialt samvær.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116