Ecofiber og Invertapro vant årets innovasjonspris og grunderpris

Hvert år deler Avfall Norge ut innovasjonsprisen og gründerprisen under årskonferansen.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 7. juni 2018

Har utmerket seg

Invertapro vant årets grüdepris for deres arbeid med utnyttelse av matavfall for dyrefor og mat.

Årets innovasjonspris gikk til Ecofiber for sin innovative løsning ved å skape et marked for kasserte fritidsbåter. Begge vinnerne fikk diplom og en sjekk på en verdi av 10 000 kroner.  

I tillegg vant Mette Nygård Havre årets kommunikasjonspris. 

Ecofiber vant Innovasjonsprisen

Innovasjonspris skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi, med utgangspunkt i avfall og gjenvinning. 

Årets innovasjonspris gikk til Ecofiber og deres materialgjenvinning av fritidsbåter. Ecofiber løser et voksende avfallsproblem, gjør dette til en verdikjede og skaper et marked for materialgjenvinning. 

Ecofiber ansvarliggjør produsentene og industrien i å tenke annerledes på bruken og utnyttelse av et produkt. Prosessen og produktet har en betydelig posisjon innen fritidsbåter, og har overføringsverdi til industriprodukter som vindmøller. De engasjerer seg stort innenfor sitt felt, og har siden selskapets oppstart i 2015 opplevd en stor etterspørsel i markedet og har bidratt i viktige politiske diskusjoner og prosjekter

Invertapro vant Gründerprisen

Årets grüderpris gikk til Invertapro. De produserer i dag i liten skala melbillelarver fòret på biologisk avfall, som på verdensbasis er i rask fremmarsj. Insekter kan oppgradere organisk avfall til høyverdig protein som kan nyttiggjøres til dyrefòr og humant konsum.

Juryens vurdering er at Invertapro i stor grad viser at de leverer på bærekraft og har fokus lønnsomhet og samarbeid med tverrfaglig kompetanse og kunnskap for å oppnå lønnsomhet og utvikling fremover. De har et sterkt markeds og vekstpotensiale og utnyttelse av organisk avfall til høyverdig protein er et viktig bidrag til sirkulære verdikjeder og industriell bærekraft.

Mette Nygård Havre vant Kommunikasjonsprisen

Mette Nygård Havre stakk av med årets kommunikasjonspris. Hun har et brennende engasjement for at folk skal spise opp maten sin og dermed redusere matsvinnet. Arbeidet hun har gjort, har bidratt til forbedrede holdninger og interesse for avfall og gjenvinning og sirkulærøkonomi gjennom helhetlige og tydelige budskap.

Mette er en såkalt “influencer” og bidrar til atferdsendringer hos forbrukere og næringsliv. Hun har et budskap som er dagsaktuelt og som treffer alle. Hun lever budskapet fullt ut med sin familie og bruker effektive kanaler på å få ut budskapet. Hennes måte å kommunisere et viktig budskap på er kreativt, nytenkende og vedvarende.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter