Lukk søk

En ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinært tiltak

Av: Cecilie Lind | Publisert: 20. februar 2017

- Et eventuelt oppbud for Veireno vil skape en helt ekstraordinær situasjon for Oslo kommune. Når byrådet i Oslo mener det er sannsynlig at en slik situasjon kan oppstå, krever det også ekstraordinært tiltak for å sikre at husholdningsavfallet blir hentet, sier administrerende direktør Nancy Strand i en kommentar til at Oslo kommune overtar regien for avfallsinnsamling i Oslo fra Veireno.

Byrådet i Oslo besluttet søndag 19. februar å si opp kontrakten med Veireno om innsamling av husholdningsavfall i Oslo kommune. Det har i lang tid vært problemer med innsamlingen, noe som har gitt seg utslag i en stor mengde klager for manglende innsamling. Derfor har byrådet sondert ulike løsninger, herunder vært i dialog med flere private selskaper, samt vurdert muligheten for såkalt «hasteanbud.» Når beslutningen om virksomhetsoverdragelse ble tatt skyldes det i følge byrådet Veirenos økonomiske situasjon, og frykt for at selskapet skulle melde oppbud mandag 20. februar.

- Kommunene har et lovpålagt ansvar for at husholdsningsavfall blir innsamlet. Et mulig oppbud hos utføreren vil føre til at Oslo kommune står uten en innsamlingsløsning av husholdningsavfallet på kort sikt. Gitt denne forutsetningen hadde byrådet i realiteten få alternativer, fortsetter Strand.

Oslo kommune konkurranseutsatte innsamlingen av husholdningsavfallet på begynnelsen av 1990-tallet, og har siden den gang samarbeidet godt med flere selskaper. Avtalen med Veireno ble inngått i september 2015, og selskapet overtok innsamlingen fra og med mandag 3. oktober.

- Det er viktig å påpeke at de siste månedenes utfordringer i Oslo ikke skal få overskygge 25 år med gode erfaringer hvor private selskaper har utført avfallsinnsamling i Oslo. For avfalls- og gjenvinningsbransjen er det et mål med mangfold av driftsformer. Nå må vi lære av situasjonen i Oslo og jobbe frem bedre anskaffelser og rutiner for overføring der hvor avfallsinnsamlingen er konkurranseutsatt, avslutter Strand.

Kontakt oss

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post:

Nancy Strand

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Daglig leder i Avfall Norge
Telefon:  91601901