En samlende bransjeorganisasjon

Avfall Norge har som ambisjon å samle bransjen for å samarbeide om felles utfordringer og løsninger. I følge våre medlemmer klarer vi å levere. Her er noen uttak fra årets medlemsundersøkelse og Avfall Norges planer for 2020.

Av: Avfall Norge | Publisert: 12. juni 2019

Medlemsundersøkelsene er et viktige verktøy for å få innspill til Avfall Norges planer og strategi fremover.

- Medlemmenes tilbakemeldinger er viktig for oss. Det viser hvilken retning Avfall Norge bør ta, og hvordan vi skal lede bransjen videre. Hva vi bør prioritere og hvilke muligheter som ligger foran oss. Tusen takk til alle medlemmer som tok seg tid til å svare, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge


Mer samarbeid på tvers
De siste to årene har Avfall Norge hatt en stor økning i nye private medlemmer, leverandører og gründere. I tillegg er det et stort engasjement blant de offentlige eide medlemmene. Det er etablert flere samarbeidsprosjekter hvor hele bransjen er representert og Avfall Norge ser en økende interesse i flere slike prosjekter. Medlemmene er spesielt opptatt av prosjekter der man kan skape resultater man ikke klarer alene eller det er et fagområde virksomheten interesserer seg for.

Avfall Norge jobber nå med involvering av medlemmer som betaler prosjektkontingent og andre som er interessert i å bidra, for å sikre at vi prioriterer de riktige prosjektene for 2020, og samtidig legger til rette for mer samarbeid i bransjen.

Samarbeidsdagen 20. juni på Avfall Norges årskonferanse, som går av stabelen neste uke, er også tilrettelagt for samarbeid rundt sentrale bransjetema og gir mulighet for å gi innspill til Avfall Norges planer for 2020.

“Avfall Norge er organisasjonen for oss i bransjen. Det er viktig å ha en slik for å ivareta bransjens stemme i det offentlige rom og pushe oss selv til en positiv utvikling, både de kommunale og de private selskapene” - medlem

Satse på nye verdikjeder og resirkulerte råvarer
Det er liten tvil om at bransjen ønsker en sirkulær økonomi. I undersøkelsen sier flest medlemmer at veien å gå er å prioritere arbeid med resirkulerte råvarer og materialgjenvinning. Undersøkelsen viser også at 60 % av IKSene har satt egne materialgjenvinningsmål.

I tillegg til arbeid med verdikjeder og avfall som råvare er medlemmene opptatt av arbeid med politiske rammevilkår og mener dette er det viktigste å prioritere fremover.

Behov for å synliggjøre bransjens rolle
Fremtidens råvarer er resirkulerte. Bransjen håndterer disse råvarene og er et viktig ledd i å skape produkter som en råvareprodusent. Selv om undersøkelsen viser et stort ønske om å prioritere resirkulerte råvarer, ser store deler av bransjen på sin virksomhet som en ressursforvalter, avfallsbehandler og problemløser.

- Det er fortsatt en vei å gå for bransjen for å synliggjøre og løfte seg opp i den sirkulære økonomien. Det er ingen tvil om at vi jobber i dette segmentet allerede. Vi håndterer viktige ressurser, og det gjør vi på en trygg og miljømessig måte. Vi etablerer teknologi for produksjon av nye råvarer og vi ønsker å prioritere dette. Veien videre er et økt fokus på nye forretningsmodeller, bidra til å skape markeder for de resirkulerte råvarene, og arbeide med å fortelle gode historier om bransjen, avslutter Strand.

Avfall Norge som møteplass og kompetansearena
Medlemmene trekker frem betydningen av Avfall Norge som møteplass og kompetansearena. Som mange andre bransjer er kompetanse innen ny teknologi, digitalisering og bærekraftige nye løsninger et behov for å imøtekomme fremtidens utfordringer. For ny kunnskap og kompetanse er deltakelse på kurs og seminarer viktigst. Det er også deltakelse i nettverk. Avfall Norge vil fortsette å utvikle sine møteplasser med fokus på bransjekritiske tema. Vi skal satse videre på REdu med REduII for å fortsette arbeidet mot universiteter. I tillegg skal vi i gang med digitaliseringsløftet som vil bidra til å styrke bransjens arbeid med digitalisering, både kunnskap og implementering.


Flere muligheter for å gi innspill neste uke!

Neste uke har du mulighet til å få mer informasjon om eller gi innspill til Avfall Norges planer for 2020 på Avfall Norges årskonferansen 18. - 20 juni:

  • Medlemsmøte til Avfall Norge tirsdag 18. juni 0930 - 1030 (For medlemmer)
  • Samarbeidsdagen og møte “Avfall Norges handlingsplan 2020” og “Digitalisering” torsdag 20. juni (Åpent for alle med påmelding)


Ønsker du å få med deg hele konferansen? Da er det siste mulighet denne uken. Meld deg på her.

“Avfall Norge har mange medlemsbedrifter og har dermed stor tyngde ved innspill til myndighetene. Avfall Norges årskonferanse er en veldig bra møteplass for bedriftene i bransjen, og har mange interessante foredrag (...)” - medlem