En studietur med stor nytteverdi

Denne ukens studietur med Renovasjonsetaten i Oslo gav deltakere fra hele landet påfyll av biogass, farlig avfall, opplæring og kompetanse, brukerreiser, gjenvinning, ombruk, jord og kompost.

Av: Avfall Norge | Publisert: 3. oktober 2019

Gjennom to innholdsrike dager fikk deltakerne oppleve flere anlegg og interessante foredrag med dialog og diskusjoner rundt felles problemstillinger. Se flere bilder under artikkelen.

Biogass, digital brukerreise og farlig avfall

Den første dagen startet med foredrag og omvisning hos Romerike biogassanlegg med dyktige Cecilie Bjørnethun. Her fikk deltakerne innføring om hvordan Oslos kretsløpsbaserte kildesorteringssystem henger sammen med arbeidet som blir gjort på anlegget, og hvordan de omgjør husholdningsavfallet til biogass og biogjødsel.

Turen gikk videre til Renovasjonsetaten på Haraldrud. Her holdt Håkon Sandven Jentoft i Utviklingsavdelingen en presentasjon om avfallshåndteringen i Oslo og brukerreisen til Oslonøkkel og GjenbruksID. Til slutt fikk deltakerne være med på befaring hos farlig avfallsmottaket, samt en tur gjennom ombruksstasjonene.

SirkuLÆR opplæring, markkompost og ombruk

Neste dag startet med presentasjon av SirkuLÆR av Teamansvarlig, Linda Thorsteinsen. På en god og pedagogisk måte fortalte hun hvordan Renovasjonsetaten jobber med opplærings- og kompetansetilbud, særlig for 4. klasse, videregående skole og voksne med minoritetsbakgrunn. Renovasjonsetaten tilpasser opplæring etter målgruppen og baserer den på bærekraftsmålene, sirkulærøkonomi, avfallspyramiden og renovasjonsetaten sitt tilbud.

Bussen tok deretter gruppen til Ryen gjenbruksstasjon, den nyeste og minste stasjonen i Oslo som i hovedsak er drevet av solceller og elektrisitet.

Så bar det videre for å besøke Kompostkongen Harald Aanes på Grønmo hageavfallsmottak. Med sin lange erfaring fortalte han om kompost og jord med engasjement og tok deltakerne med på en rundtur. Et artig uttak fra turen er at markkompost kan benyttes istedenfor torv. Marken spiser jorden som går ut igjen via avføringen, i tillegg formerer de seg ved å dele seg i to, som er positivt da man trenger 10 000 mark per kvadratmeter.

Siste punkt på agendaen var Colosseum minigjenbruksstasjon, en av de største i Oslo hvor 50 prosent av brukerne er der for ombruk. I tillegg tar de imot barnehager til det de kaller “Mulighetens verksted” som er et samarbeid med Bydel Frogner og en dyktig barnehagepedagog, hvor de lager ting av brukte materialer. Renovasjonsetaten får gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på minigjenbruksstasjonene som skal ligge rett ved boliger slik at man enkelt kan gå for å kildesortere eller levere til ombruk.

Stor overføringsverdi og ny studietur i 2020

- Studieturen har vært perfekt for å lære hva Oslo, som den største kommunen, har av løsninger. Vi trenger jo ikke å finne opp hjulet på nytt. Dette har derfor stor overføringsverdi for oss. Det å diskutere problemstillinger og muligheter over en middag med folk fra hele landet er også veldig nyttig og ikke minst hyggelig, sier Stefan Baugstø, avdelingsleder Renovasjon i Kragerø kommune.

- Renovasjonsetaten har gjort en fantastisk innsats med planlegging og gjennomføring, og opplever at dette har hatt og har en stor nytteverdi for deltakerne. Vi har derfor snakket om å gjenta suksessen og gjennomføre en studietur høsten 2020, sier Silje Rosenlund, leder for medlem og marked i Avfall Norge.

Neste studietur

Neste studietur blir i samarbeid med Sirkula den 22. - 23. april, hvor det blir foredrag og visning av Kretsløpsparken. Følg med for påmelding.

Ønsker du å arrangere en studietur til ditt anlegg eller område? Kontakt silje.rosenlund@avfallnorge.no

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter