Lukk søk

Endelig et løft i kampen mot marin forsøpling

Statsbudsjettet for 2017 innfører obligatorisk returordning for fritidsbåter.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. desember 2016

– Jeg er veldig glad for at vi i 2017 får etablert en returordning for fritidsbåter, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand i en kommentar til budsjettavtalen regjeringspartiene har inngått med Kristelig Folkeparti og Venstre.

Under budsjetthøringen i Stortingets energi- og miljøkomité i oktober foreslo Avfall Norge og Redningsselskapet at det skal etableres en returordning med vrakpant for fritidsbåter. 

Båter som blir forlatt i naturen utgjør et stort miljøproblem, og er en kilde til blant annet bly, kvikksølv, asbest og mikroplastforurensning. For mange som ønsker å kvitte seg med båten sin, finnes det i dag ikke en god nok returordning. Resultatet er herreløse båter som forfaller langs kysten, i tillegg at samfunnet går glipp av store gjenvinningsverdier. 

Dette tas det nå tak i etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017 med etablering av en vrakpantordning for fritidsbåter. 

– Marin forsøpling er et viktig felt som ikke bare handler om utslipp av farlige stoffer, men også om at vi ønsker trivelige, vakre og trygge nærområder der folk ferdes i skjærgården og langs kysten, fortsetter Strand.  

Miljødirektoratet anslår anslår at det finnes over 800.000 fritidsbåter i Norge, og at 15.000 av disse vil være klare for å kasseres de neste årene. Stortinget ber også regjeringen vurdere om støtten skal kunne dekke transport av fritidsbåter til godkjent mottak, om den skal begrenses til båter over 5,5 meter og om prøveordningen skal fokusere på et utvalg regioner. Bransjen står klar til å samarbeide. 

- Det finnes allerede aktører som på kort tid kan bygge opp nødvendig mottakskapasitet. Vi i Avfall Norge vil nå gå i dialog med miljømyndighetene, slik at denne returordningen blir et effektivt tiltak mot marin forsøpling, i tillegg til at den bidrar til nye verdier og flere arbeidsplasser, avslutter Nancy Strand.