Lukk søk

Enorm økning av studenter til våre fag!

Denne høsten har både NMBU og NTNU opplevd en betydelig økning i antall studenter som velger bransjerelevante fag innen avfall, gjenvinning, ressursforvaltning, klimamodeller og materialstrømsanalyse. Det er positivt nytt for en bransje som behøver mange nye kloke hoder!
Av: Cecilie Lind | Publisert: 14. september 2016

5-gangern på NMBU

Ole Jørgen Hanssen, professor på NMBU har denne høsten kunnet telle 24 påmeldte til kurset Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser. Det er en svært gledelig og markant økning fra i fjor! Kurset inngår som en del av en pakke som samlet vil gi studentene en mastergrad med fordypingsprofil innenfor forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser (FORN220, THT320, ECN170, Masteroppgave knyttet til avfall). Les mer om kurset her.
 
Industriell økologi på NTNU seksdobles!
På NTNU kan professor Helge Brattebø og nytilsatt førsteamanuensis II Sigrun Jahren glede seg over hele 45 deltakere på deres nye kurs i avfalls- og gjenvinningsfaget som er en del av Industriell økologiprogrammet på NTNU under Institutt for energi- og prosessteknikk.
 
Programmet for industriell økologi (IndEcol) har som mål å knytte sammen teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige bidrag i letingen etter bærekraftige løsninger på produksjon og forbruk av energi og ressurser. Tverrfaglig forskning og undervisning står sentralt ved IndEcol. Les mer om programmet her.

- Det er svært gledelig at vi nå ser at studenter i økende grad velger våre fag og fag relevante for vår bransje. Det bekrefter den utviklingen vi har sett de siste årene, nemlig at mulighetene i bransjen øker i takt med utfordringene. Det legger studenter merke til, sier adm.dir Nancy Strand i Avfall Norge.

Prosjektleder i REdu Jens Måge supplerer: - Vi jobber gjennom REdu for å bli mer synlige blant studenter på våre universiteter og høgskoler og gjøre bransjen mer attraktiv! Jobben har såvidt begynt, men det er veldig gøy at vi allerede ser resultater av innsatsen!

Mange sommerjobber ble formidlet gjennom REdu i sommer
REdu formidlet sommerjobb i bransjen til 11 studenter ved NTNU og NMBU.
 
Følg oss på Facebook for kontinuerlige oppdateringer.