Enorme avfallsmengder etter ekstremvær

Tyskland og Belgia kan bruke ett år på å rydde opp etter de enorme avfallsmengdene som ligger igjen etter sommerens flomkatastrofer. Avfall Norge er bekymret for at Norge ikke er godt nok rustet ved tilsvarende hendelser. I Nasjonal avfallsplan 2020-2025 er ikke ordet beredskap nevnt en eneste gang.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 24. august 2021

Tyskland og Belgia kan bruke ett år på å rydde opp

Fra Tyskland og Belgia rapporterer Politico og L'Avenir om store utfordringer med å håndtere de enorme avfallsmengdene som ligger igjen etter sommerens flomkatastrofer. Det finnes hverken kapasitet, midler eller ressurser til å sortere og gjenvinne avfallet, og kapasiteten på forbrenningsanleggene er allerede utnyttet fullt ut. Det er derfor fare for at avfallet kan bli liggende så lenge som et år før alt er ryddet opp og forbrent i følge lokale talspersoner.

Verdifulle ressurser går tapt

Lagringen innebærer risiko for både forurensning, branner og skadedyroppblomstring, mens mangelen på gjenvinning medfører et enormt tap av verdifulle materialer og ressurser. Det samme skjer under de store skogbrannene som også tar med seg bebyggelse.

- Gjenoppbyggingen etter ekstremvær øker presset på uttak av nye naturressurser som igjen gir mer klimagassutslipp og mer ekstremvær. Det er derfor av avgjørende betydning at vi får brutt denne negative spiralen og erstattet utvinning med gjenvinning og økt bruk av resirkulerte råvarer, sier Cecilie Lind i Avfall Norge

Mangler i nasjonal beredskap

Norge er heller ikke ukjent med flom og skogbranner og må være forberedt på mer av begge deler fremover. Derfor er Avfall Norge opptatt at det sikres tilstrekkelig beredskapskapasitet bl.a. ved ekstremvær, men i “Nasjonal avfallsplan 2020-2025” er ikke ordet beredskap nevnt en eneste gang.

- Det er jo påfallende at myndighetene, i en nasjonal plan som er ferdigstilt under korona, kan skrive dette uten at det fremkaller en eneste reaksjon. Så langt har myndighetene lent seg 100% på bransjen i beredskapssituasjoner, men det kan oppstå situasjoner som krever nasjonal koordinering. Den er det myndighetene som må lede, men så vi vidt vi kjenner til eksisterer det ingen nasjonale beredskapsplan for vår sektor, forteller Lind.

Krafttak for resirkulerte råvarer

For å sikre mindre press på naturressursene er det nødvendig at myndighetene og politikerne tar et krafttak for å sikre både mer bruk og produksjon av av resirkulerte råvarer i Norge. I den nylig fremlagte strategien for sirkulær økonomi er det satt en ambisjon om en dobling, men Avfall Norge har ikke tro på at dette kommer til å skje av seg selv.

- Det må et krafttak til og det må komme nå, hvis vi skal klare å reversere klimaendringene og redusere faren for mer ekstremvær, avslutter Lind.


Tror flomsøppel fra Tyskland kan havne på Frøya

TV2 rapporterte i juni at daglig leder Odd Arne Arnesen ved Mausund Feltstasjon på Frøya forbereder seg på at avfallet etter flommene i Tyskland havner på Frøya.

– Golfstrømmen slår østover rett utenfor her og treffer oss ganske hardt. Det legger seg som et filter for store deler av kysten. Derfor går mye av avfallet gjennom øyene her og nordover, forteller Andersen til TV 2.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter