Lukk søk

Erfaringer og anbefaling ved innføringer av adgangskontroll

Avfall Norge med nytt verktøy og hjelpemiddel i vurdering av innføring av adgangskontroll.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 2. mars 2016

Det er flere avfallsmottak som vurderer å innføre adgangskontroll - altså muligheten til å kunne identifisere kunden ved levering av avfall.

Det er mange hensyn å ta og ulike behov på avfallsmottakene, og noen systemer for adgangskontroll er mer avansert enn andre. 

Denne rapporten sammenstiller erfaringer og anbefaler hvilke løsninger for adgangskontroll som passer behovene til ulike avfallsmottak. Rapporten tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse som ble sendt ut til Avfall Norges medlemmer. Her fikk vi en svarprosent på 63 prosent.

Avfall Norge presenterer med dette en rapport som sammenstiller erfaringer fra ulike typer adgangskontroll og hva man bør ta stilling til ved vurderinger for innføring av adgangskontroll.