EU foreslår endringer i reglene for eksport av avfall

Strengere restriksjoner på eksport til sluttbehandling, ny forhåndsgodkjenning av gjenvinningsanlegg i EU og digitalisering av meldesystemet er noen av forslagene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 21. november 2021

17. november la EU kommisjonen fram forslag til endringer den såkalte grensekryssforordningen. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at den leverer på sirkulær økonomi og ambisjonen om null forurensning ved å foreslå strengere regler på avfallseksport, et mer effektivt system for flyten av avfall som ressurs og målrettede tiltak mot "waste trafficing". Du kan lese hele pressemeldingen her.

De viktigste endringene som er foreslått er:

  1. Nye restriksjoner på eksport av avfall til deponi og forbrenning innad i EU
  2. Etablering av et system for forhåndsgodkjenning av gjenvinningsanlegg som oppfyller nye standarder fra EU, og enklere eksport til slike anlegg
  3. Digitalisering av systemet for meldepliktig avfall
  4. Harmoniserte kriterier på EU-nivå for når visse typer avfall skal anses om produkt
  5. Nye restriksjoner på eksport av avfall utenfor OECD og utenfor EU
  6. Økt tilsyn og kontroll

Du kan lese hele forslaget her.

Innstrammingene i regelverket for eksport av avfall utenfor OECD og utenfor EU synes å være i tråd med allerede etablert praksis hos seriøse aktører i Norge, så det vil trolig ikke medføre store endringer for våre medlemmer, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge. - En digital løsning for meldepliktig avfall har vært jobbet med i mange år, så det håper vi det kan bli mer fart på med dette forslaget. Det som trolig vil vekke størst debatt og medfører større endringer på sikt er forslaget om restriksjoner på eksport til sluttbehandling innad i EU, avslutter Lind.

I iht. Miljøstatus ble det i 2020 eksportert 1,85 mill tonn avfall til sluttbehandling utenfor Norge. 75% av dette gikk til Sverige, mens 12% gikk til Danmark. Importen samme år var på 0,85 mill tonn.

Regelverket for eksport og import av avfall

Import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Baselkonvensjonen, som er en FN-konvensjon.

Baselkonvensjonen er gjennomført i EUs lovverk gjennom EUs grensekryssforordning 1013/2006. Denne forordningen regulerer transport av alle typer avfall som eksporteres og importeres. I Norge er EUs grensekryssforordning gjennomført gjennom kap. 13 i Avfallsforskriften.

Import eller eksport av avfall krever tillatelse fra myndighetene i eksportør- og importørland. Utsortert avfall for materialgjenvinning (såkalt grønnlistet avfall) trenger ikke tillatelse.

I Norge er det Miljødirektoratet som gir samtykke til import og eksport av avfall.

Relaterte artikler

Se flere nyheter