EU lanserer ny kjemikaliestrategi

I forrige uke lanserte Europakommisjonen en ny kjemikaliestrategi som skal redusere antallet giftige kjemikalier som skader både helse og miljø.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 26. oktober 2020

Europakommisjonen har lansert en ny strategi for bruk og utfasing av kjemikalier. Kommisjonen vil innføre tiltak for å redusere antallet giftige kjemikalier som skader både helse og miljø.

Strategien vil fremskynde utfasingen av giftige kjemikalier og tvinge kjemikalieindustrien til å tenke nytt.

Målet er også å fremme innovasjon for sikre og bærekraftige kjemikalier. Kommisjonen vil forby skadelige kjemikalier i forbrukerprodukter, og tillate farlige kjemikalier kun der bruk er helt nødvendig.

En ny tillatelsesordning; “ett produkt, en evaluering” skal også innføres for å gjøre det lettere å forstå effekten av kjemikalie og eventuell godkjennelse før kjemikalier settes på markedet. - Et viktig tiltak når vi vet at det produseres ett nytt kjemikalie hvert tredje sekund på verdensbasis.

For gjenvinningsbransjen er den nye strategien viktig på to plan. Først fordi produsentene av produkter vil fjerne farlige kjemikalier som senere havner i avfallsstrømmen. Dette er i tråd med EUs strategi for sirkulærøkonomi med nye krav til gjenvinning av forskjellige avfallstyper. Dernest fordi avfallsbransjens oppgave er å fjerne og håndtere farlig avfall.

Lykkes EUs med nye krav til å redusere antallet farlige kjemikalier, er dette gode nyheter for bransjen.

Det er de kreftfremkallende kjemikaliene PFAS (per- and polyfluoroalkyl) EU nå vil forby. PFAS-kjemikalier består av tusenvis av forskjellige syntetiske stoffer som er utstrakt brukt i en rekke sektorer som tekstiler, matemballasje, kosmetikk, leketøy, konstruksjoner, elektronikk, brannsikring, foruten mat og medisiner. Kommisjonen anser at det per i dag finnes muligheter for å utvikle alternative komponenter i de aller fleste sektorer.

Et forbud vil kunne igangsette store investeringer og nyvinninger som ikke er skadelidende for miljøet og mennesker. Norsk møbelindustri er ledende i verden med å erstatte giftige flammehemmere med andre produkter som sørger for samme brannsikkerhet ved antenning, samtidig som de ikke gjør skade på mennesker og miljø.

Kommisjonen tar utgangspunkt i REACH-regelverket hvor EU allerede er verdensledende. Nå vil REACH utvides til å dekke PFAS-kjemikalier. REACH-regelverket er spesielt fordi det legger ansvaret på produsenter og importører som selv må påse at de forholder seg til det omfattende regelverket.Kontakt oss

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter