Europakommisjonen ber om innspill

Nå begynner arbeidet med å oversette strategien for sirkulærøkonomi til konkrete lovforslag. I den anledning ber Europakommisjonen om innspill på hvordan regelverket skal se ut.

Av: Paal Frisvold | Publisert: 23. mars 2021

Ett år etter Europakommisjonen publiserte strategien og veikartet for sirkulærøkonomi i mars 2020, har både medlemslandene og Europaparlamentet vedtatt sine kommentarer og innspill. Nå begynner det det krevende arbeidet med å oversette strategien til konkrete lovforslag. I den anledning har Kommisjonen bedt om innspill på hvordan et slikt regelverk skal se ut; i form, omfang og krav.

Innspillene på høringen vil bli vurdert for utarbeiding av sekundærlovgivning, dvs EU-lovgivning i form av direktiver. Forslag til nye direktiver ventes mot slutten av året – som da vil bli gjenstand for forhandlinger mellom EUs råd for medlemslandene og Europaparlamentet. Prosessen er omfattende og ganske lang, så et endelig regelverk vil nok ikke foreligge før om 2-3 år, dvs i 2023-2024.

Sentralt i arbeidet står revisjonen av «ecodesign»-direktivet:

I dag må alle energikrevende produkter merkes i h t ecodesign-direktivet, som i dag kun setter krav til hvor mye energi hvert enkelt produkt kan kreve. Kommisjonens ønske er å innføre nye krav ved at merking av produkter også skal inneholde en rekke andrebærekraftighets-indikatorer: Varighet, gjenbruk, oppgraderings- og reparasjonsmuligheter. I tillegg skal merkeordningen inneholde informasjon om farlig kjemikaler, energieffektivitet, og andel sekundære råvarer i produktet.

Kvaliteten på resirkulerte råvarer skal også inngå, foruten karbon- og miljøavtrykk. Kommisjonen ønsker også å få bukt med begrensinger for engangsbruk og tidlig foreldring, forbud mot ødeleggelse av usolgte holdbare varer.

For å legge til rette for sirkulære økonomisk lønnsomme verdikjeder ønsker Kommisjonen å innføre premiering av de mest bærekraftige produktene. Til det formålet skal alle produkter inneha egne digitale pass med data for hele verdikjeden fra produksjon til innhold, riktig avfallsstrøm, gjenvinning, reparasjon og gjenbruk. Slik skal både forbrukere og produsenter få bedre informasjon om produktets sammensetning og gjøre myndighetene i stand til å gjennomføre sine oppgaver.

Oppgaven Kommisjonen begir seg ut på er stor. Systematisk skal de gå gjennom områdene trukket frem i aksjonsplanen fra mars i fjor; Elektronikk, ICT, tekstiler, møbler foruten mellomliggende råmaterialer med høy innvirkning, som stål, sement og kjemikalier. Listen av produkter vil bli utvidet gradvis.

Alle er oppfordret til å komme med innspill – som kan gjøres her

Kontakt oss

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760